REŠENJA ZA SOCIJALNO DISTANCIRANJE KOD NAPLATE POTROŠNJE VODE

Potrošnja vode se u Srbiji uglavnom meri preko zajedničkih vodomera i naplaćuje po članu domaćinstva ili kvadratnom metru, i pritom su fizičke posete odgovornih lica iz komunalnih preduzeća često neophodne za očitavanje sa vodomera.

U nekim komunalnim sistemima vodomeri se, u zavisnosti od vremenskih i tehničkih uslova, očitavaju četiri do pet puta godišnje, a drugi to nastoje da rade na mesečnom nivou što često nije moguće zbog nepristupačnosti vodomeru, njegove neispravnosti ili trenutnog nedostatka inkasanata.

Zaduženje ispostavljeno nakon očitanja vodomera odnosi se na razliku između stvarno isporučene količine vode i zbira akontacionih zaduženja. Građani imaju pravo i da sami prijave stanje na vodomeru i da reklamiraju obračun koji se u slučaju greške ispravlja.

Osim problema kod očitavanja vodomera, problemi su mnogo veći kod održavanja, u slučaju havarija, zbog mogućeg plaćanja odšteta usled radova na privatnom posedu.

Poslednjih godina se, u skladu sa praksom u EU, prelazi na koncept izmeštanja mernih mesta i vodomernih šahtova na javnu površinu, što isključuje fizički kontakt sa potrošačima i obezbeđuje lakše očitavanje i održavanje vodomera. Ovakav pristup omogućuje i standardizaciju vodomernih šahtova prema važećim EU normama.
    

Vodomerni šahtovi francuskog proizvođača HUOT predstavljaju univerzalna integrisana rešenja za ugradnju, i na delu privatnog poseda uz liniju snabdevanja, ali što je mnogo važnije u vreme kada je socijalno distanciranje i obezbeđen pristup mernom mestu imperativ, i na javnoj površini.

Modeli vodomernih šahtova CiternUO, BornUO i RegardUO su kompletno opremljeni i odmah spremni za ugradnju na zelenoj površini, trotoaru ili saobraćajnici zahvaljujući modularnoj izradi i paleti šaht-poklopaca različite nosivosti. (Modeli CiternUO su se zbog svog specifičnog konstrukcionog rešenja sa drenažom viška vode i ugrađenim kvalitetnim fitingom i ventilima odlično pokazali tokom poplava u Obrenovcu 2014. godine).

Više informacija o HUOT vodomernim šahtovima na www.huot.rs.
Uvoznik sa Srbiju preduzeće Mima komerc iz Beograda www.mimakomerc.com.

E2 portal