SAMOODRŽIVA ŠKOLA U PRAGU

Na arhitektonskom konkursu za dizajn osnovne škole Komorany u Pragu prvu nagradu osvojila je arhitektonska firma XTOPIX.  Škola ima zelene krovove kao i integrisani sistem za upravljanje kišnicom, a za izgradnju ovog jedinstvenog objekta koji prati nivo nagnutog imanja korišćeni su reciklirani materijali.

Inženjering nove školske zgrade vodio je AED, a pejzaž je uradio Land05. Pejzaž je bio važan u osmišljavanju ove škole jer zgrada prati severnu nagnutu parcelu pored šume na rubu Praga, pa su spratovi objekta usklađeni sa odgovarajućim visinskim nivoima okolnog terena.

Dizajneri ističu da ovu parcelu doživljavaju kao povezujući prelaz između šume i nove javne infrastrukture, odnosno prelaz između divljeg i kultivisanog.

Tri volumena sa istim otiskom postavljena su jedan na drugi, kaskadno se spuštajući prema šumi i na taj način stvaraju krovove koji se mogu koristiti za različite namene. Predviđeno je mesto za okupljanje đaka ispod hrastova, a za njihovu zabavu i crtanje kredama postavljen je obojeni propusni beton.

Na zapadnoj granici lokacije, arhitekte su napravile školski vrt. Unutar predvorja na glavnom spratu zasađeno je zelenilo na više nivoa. Najviši deo škole je najbliži šumi i sadrži učionice i sportske objekte. Ova oblast ima poseban ulaz u blizini niza zelenih krovova na vrhu škole. Čak se i sportski teren i fiskulturne sale nalaze na nivou jedan iznad drugog.

Arhitekte su za fasadu zgrade koristile reciklirane plastične KLP ploče, koje ne zahtevaju održavanje i mogu se reciklirati. Drugi građevinski materijal je češki izum Rebeton. To je reciklirani beton koji koristi građevinski šut i nano smeše umesto prirodnog agregata. Još jedan održivi element je sistem za upravljanje kišnicom koji omogućava odvodnjavanje nagnutog imanja do obližnjeg potoka.

E2 portal (Gradjevinarstvo)