SAMOSTOJEĆI VODOMERNI ŠAHT BORNUO1140

Od nedavno se na tržištu regiona pojavilo rešenje za merenje potrošnje pitke vode kod individulanih potrošača u vidu samostojećeg vodomernog šahta.
Ovakvo rešenje je u skladu sa evropskim tendecijama izmeštanja vodomernih kućišta na javnu površinu i trotoare (slično strujomerima), ili u privatnom posedu i dvorištima bliže glavnim linijama snabdevanja, što odgovornim službama olakšava pristup, očitavanje i održavanje.

Predstavljamo model BornUO1140, samostojeći ili ugradni (fasadni) šaht francuskog proizvođača HUOT. Šaht je termički izolovan, sa podešavanjem po visini (150mm) i pod uglom (+/-3,5°), opremljen fitingom sa nepovratnim ventilom posle vodomera i cevima, i spreman za ugradnju.

Distributer za Srbiju, preduzeće Mimakomerc iz Beograda.

E2