SOFTVERSKA REŠENJA ZA USPOSTAVLJANJE PAMETNIH GRADOVA

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu raspisala je tender za nabavku softverskog rešenja i opreme za potrebe uspostavljanja „Pametnih gradova“ (Smart city) u više gradova u Srbiji.

Kako je navedeno u specifikaciji tendera, predmet nabavke je isporuka i implementacija platforme za pametne gradove koja je usklađena sa evropskim standardima i trendovima iz Smart City domena, zasnovana na Internet of Things (IoT) tehnologiji, ali podržava i druge savremene komunikacione tehnologije, prikuplja informacije u realnom vremenu, analizira prikupljene informacije i na osnovu dobijenih rezultata preduzima odgovarajuće radnje.

Isporuka i implementacija platforme predviđa se u više faza, a u prvoj fazi je su predviđeni servis pametnog osvetljenja, pametnog parkiranja, servis za praćenje kvaliteta vazduha, gradski Smart City portal, servis obaveštavanja putnika javnog gradskog prevoza i servis adaptivnog upravljanja saobraćajem, zatim, servis prijave incidentnih situacija i servis za praćenje meteoroloških uslova, servisi za praćenje bujičnih tokova i nivoa kanalizacionih kolektora, servis za upravljanje otpadom, servis za standardno i termovizijsko upravljanje letelicama, servis bezbednosti pešaka u saobraćaju i servis za merenje nivoa buke.

Vrednost posla je procenjena 1,25 milijardi dinara (oko 10,5 mil EUR).

Tender ističe 11. jula.

E2 portal (eKapija)