SOLARNE ĆELIJE NA PUTEVIMA

Nemačka, Belgija i Holandija – zajedno imaju više od 800.000 kilometara puteva, koje bi mogle da iskoriste za svoje energetske potrebe.

Na 400 metara dugom delu autoputa u Holandiji zvučne barijere ne samo da smanjuju buku, već i stvaraju zelenu energiju za 60 lokalnih domaćinstava, jer su opremljena solarnim panelima.

Ovaj pilot projekat obnovljivih izvora energije poslužio je kao inspiracija da se napravi Rolling Solar, evropski projekat koji ima za cilj stvaranje više energije sa puteva na isplativ i efikasan način korišćenjem solarnih panele.

EU finansiranje

Ukupni troškovi projekta Rolling Solar su 5,7 miliona evra, a više od 2,8 miliona biće obezbeđeno kroz Evropsku kohezionu politiku. Oko 20 industrijskih partnera i laboratorija iz tri zemlje (Nemačke, Belgije i Holandije) takođe je deo projekta.

U fotonaponskom zvučnom zidu, koji je postavljen u Rosmalenu u Holandiji eksperimentišu se sa tri vrste solarnih ćelija. Osnovni cilj je smanjenje troškova. U kompaniji Heijmans, partneru projekta Rolling Solar, koja se bavi nekretninama, građevinarstvom i tehnologijom, testiraju se ovi novi paneli.

Menadžer za inovacije u Heijmansu, Stejn Vrkvilen (Stijn Verkuilen), veruje da su solarne ćelije na putevima i u zvučnim barijerama „veoma korisno rešenje za energetsku tranziciju“, jer dvostruko koriste zemljište i prostor. One daju postojećim strukturama dodatnu funkciju.

Prekogranična saradnja

Još jedan od ciljeva projekta je razvoj održive prekogranične saradnje i deljenje veština u istraživačkim i industrijskim sektorima. U laboratoriji u Ajndhovenu razvijaju se tanke i fleksibilne fotonaponske ćelije, napravljene od silicijum-kadmijuma u različitim oblicima. Cilj je prelazak sa proizvodnje po meri na masovnu proizvodnju.

Peter Tunsen (Peter Toonssen), vođa projekta ,Rolling Solar, opisuje ono što rade u Ajndhovenu kao pre-razvoj na malom nivou budućeg  krajnjeg proizvoda. Oni testiraju opremu male veličine, da bi proverili njenu otpornost na sve vrste uticaja okoline, poput vlage i raznih vrsta gasova, koji se inače nalaze u atmosferi. Ovo se radi da bi se proverilo da li će proizvodi trajati. Kada se to utvrdi, prelazi se na proizvodnju u većem obimu.

U Genku u Belgiji postoji još jedna fotonaponska zvučna barijera u kampusu Enerdživil (Energyville). Tri različite vrste solarnih ćelija su tamo povezane na mrežu. Temperatura i mehaničke deformacije se pažljivo mere. Tamo se, takođe, već razmatraju sledeće faze.

Majkl Dinan (Michael Daenen), profesor na Univerzitetu Haselt, koji je parnetski  univerzitet projekta, kaže da još postoje neke prepreke za proizvodnju energije sa puteva i zvučnih barijera. Još postoje sumnje ko je vlasnik energije koju proizvode i ko bi mogao da održava panele u slučaju nesreće.

On veruje da će se ova pitanja rešavati u narednim projektima. Za sada, u kampusu Enerdživil oni se koncentrišu na „smanjenje troškova, ukidanje pravnih aspekata i fokusiranje na poslovne ekonomske modele“.

E2 portal   (Euronews)