SOLARNE ELEKTRANE PORED AUTOPUTEVA U SLOVENIJI

Hidroenergetska kompanija Soške elektrarne Nova Gorica (SENG) i preduzeće za puteve Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS) planiraju da grade solarne elektrane pored autoputeva, a prva bi trebalo da bude u Primorskoj i Obalno-kraškoj regiji, piše Vladimir Spasić za Balkan Green Enegy News.

Korišćenje solarne energije je u ekspanziji u celom svetu, ali stručnjaci upozoravaju da bi trebalo voditi računa u izboru lokacija za njihovo instaliranje kako se ne bi zauzele velike površine zemljišta, i to obradivog, i narušila životna sredina. Namera dve slovenačke firme je prva te vrste u regionu, podseća na korišćenje zemlje pored pruga ili parkinga za instaliranje fotonaponskih panela, ali je, takođe, i sprovođenje u delo nedavno usvojenog Zakona o uvođenju uređaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

SENG, koji posluje u okviru Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) i DARS su u znak zajedničkog interesa za izgradnju solarnih elektrana duž autoputeva potpisali ugovor o realizaciji projekta solarne elektrane pored priobalnog kraka slovenačkog autoputa.

Ugovor je, kako su dve kompanije saopštile, prvi te vrste i predstavlja primer međusektorske saradnje, a ujedno i važan korak na putu zelene tranzicije Slovenije.

Generalni direktor SENG-a Mitja Gorjan izjavio je da se firma u prošlosti u većoj meri fokusirala na eksploataciju hidropotencijala, ali su klimatske promene zahtevale prilagođavanje i širi pogled na eksploataciju obnovljivih izvora energije.

Jedan od najvećih njenih projekata sada je izgradnja solarne elektrane pored autoputa koji prolazi nedaleko od obale Jadranskog mora.

Time će se degradirano područje pretvoriti u korisno, odnosno dobiće se kapacitet od 20 MW za proizvodnju električne energije, dodao je Gorjan.

Andrej Ribič, član Uprave DARS-a, rekao je da je postavljanje solarnih elektrana na neiskorišćenom zemljištu kojim upravlja ova firma jedan od projekata koji imaju energetski potencijal i mogu dati veliki doprinos ostvarenju klimatskih i održivih ciljeva Slovenije.

Potpisivanjem ugovora DARS i HSE, kompanije u potpunom vlasništvu države, pokazaće da znaju da sarađuju i rade u budućnosti, zaključio je on.

Slovenija je nedavno usvojila Zakon kojim su definisane prioritetne lokacije za fotonaponske sisteme

Ugovor je potpisan u prisustvu Bojana Kumera, ministra životne sredine, klime i energetike, koji je rekao da je cilj slovenačke vlade, što je ujedno i preporuke i zahtev iz Evropske unije da se procedure za postavljanje elektrana na obnovljiviu energiju ubrzaju i kao primer je naveo nedavno usvojeni Zakon o uvođenju uređaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Inače, taj zakon je definisao postupak određivanja površina pogodnih za vetroelektrane i solarne parkove u Sloveniji, kao i prioritetne lokacije za fotonaponske sisteme, među kojima su i prostori pored puteva.

Generalni direktor HSE-a Tomaž Štokelj ponovio je da kompanija namerava da investira u obnovljive izvore – u energiju sunca, vetra i vode, kao i u geotermalnu energiju, biomasu i vodonik.

E2 portal (Balkan Green Energy News)