ŠPANIJA POKREĆE PLAN ZA KORIŠĆENJE 100% OIE DO 2050.GODINE

Španska vlada je pokrenula ambiciozan plan za promenu elektroenergetskog sistema u zemlji do 2050.godine.
U nastojanju da potpuno eliminiše co2, Španija će u narednih 30 godina da prebaci ceo elektroenergetski sistem na obnovljive izvore energije, uz smanjenje efekta staklene bašte za 90%, u poređenju sa nivoom iz 1990.godine.
Ovaj plan je deo nacrta zakona o klimatskim promenama i energetskoj efikasnosti.

Što se građevine tiče, u narednih 11 godina, energetska efikasnost će se povećati za 35%, a plan je da zgrade dostižu nultu potrošnju energije.

E2 vesti (Inhabitat)