SRBIJA I FRANCUSKA POTPISALE SPORAZUM O IZGRADNJI VETROPARKA KOD KIKINDE

Među 22 bilateralna sporazuma koja su potpisale delegacije Srbije i Francuske su i oni na koje je potpis stavila Pokrajinska Vlada, a reč je o sporazumima u oblasti energetike. Jedan od njih odnosi se na izgradnju vetroparka kod Kikinde, instalisane snage 85 megavata, koji bi gradile francuske kompanije, a vredan 120 mil EUR.

Cilj Srbije je da do 2020. godine ima od 25 do 27% ukupne proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije.

Potpisan je i memorandum sa francuskim Udruženjem profesionalaca u oblasti istraživanja geotermalnih izvora. Cilj je da se ispita potencijal geotermije na području APV, da nam ukaže na mogućnost korišćenja tih potencijala za proizvodnju toplotne, električne energije, ali i u smislu zaštite životne sredine.

E2 portal   (Tanjug)