SRBIJA JE EMITOVALA PRVU “ZELENU” EVROOBVEZNICU

8

Republika Srbija je juče na međunarodnom finansijskom tržištu realizovala dve emisije evroobveznica u evrima (dual-tranche). Prvi put u svojoj istoriji Srbija je emitovala „zelenu“ evroobveznicu u iznosu od 1,0 mlrd. evra, ročnosti sedam godina (7G), čime pokazuje da je ekološki odgovorna zemlja.

Ova evroobveznica emitovana je po najnižoj kuponskoj stopi ikada od 1,00% i stopi prinosa od 1,26%, uz tražnju investitora koja je tokom aukcije premašila 3 mlrd. evra. Istovremeno je emitovana i petnaestogodišnja (15G) konvencionalna evroobveznica u evrima u iznosu od 750 miliona evra, po kuponskoj stopi od 2,05% i stopi prinosa od 2,3%, što je evroobveznica najduže ročnosti koju je Republika Srbija do sada emitovala (za kojom je tražnja investitora premašila nivo od 2,5 mlrd. evra).

Emisijom zelene obveznice, Republika Srbija je postala jedna od malobrojnih evropskih zemljama i jedina evropska država van EU koja je emitovala zeleni instrument. Ovako prikupljena sredstva biće iskorišćena isključivo za finansiranje ili refinansiranje novih i postojećih rashoda usmerenih na postizanje još održivijeg rasta naše ekonomije, a kroz ulaganja u oblastima obnovljive energije, energetske efikasnosti, saobraćaja, održivog upravljanja vodama i sprečavanja i kontrole zagađenja.

Emisija zelene obveznice u potpunosti je u skladu sa Principima zelenih obveznica Međunarodne asocijacije tržišta kapitala (ICMA – International Capital Market Association), koji su svetski standard. Sredstva prikupljena emisijom zelene evroobveznice biće korišćena u skladu sa Okvirnim dokumentom za izdavanje zelenih obveznica, dok će sredstva prikupljena emisijom konvencionalne evroobveznice biti iskorišćena delom za refinansiranje postojećih dugova, kao i za pružanje podrške daljem rastu ekonomije.

E2 portal   (NBS)