SRBIJA KASKA U BORBI PROTIV SVETLOSNOG ZAGAĐENJA

Usled potrebe da se ostane budan, a kada to biološki sat ne podrazumeva, javno osvetljenje ima važnu ulogu kako sa aspekta bezbednosti, tako i sa psihološkog aspekta sigurnosti. Sa razvojem infrastrukture javnog osvetljenja javlja se i pojava svetlosnog zagađenja, nastala kao promena prirodnog osvetljenja pod uticajem veštačkog.

Upravo, usled preterane upotrebe veštačkog osvetljenja, ali i nepravilnog izbora svetlosne opreme, kod ljudi se mogu javiti poremećaj bioritma, dezorijentacija, gojaznost, povećana nesigurnost, depresija, poremećaj rada hormona melatonina, holesterol, poremećaj raspoloženja, kao i rada štitne žlezde, a prema istraživanju harvardskih naučnika – čak i tumor dojke.

U Srbiji ovaj problem još nije prepoznat, pa ne postoji nikakav zakonodavni okvir, dok su neke zemlje u regionu daleko ispred nas.

Ovo su podaci koje je predstavila Jelena Dinić iz JKP Javno osvetljenje Beograd, na panelu Dan svetlosne tehnike u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog sajma tehnike. Panel je održan u organizaciji Srpskog društva za osvetljenje i aktuelnih donora.

Prema njenim rečima, međunarodna naučna zajednica odavno je prepoznala ovaj fenomen, ali javnost nije dovoljno upoznata sa pomenutom pojavom, te je potrebno promeniti svest kod ljudi.

– Neki podaci ukazuju da 99% stanovništva Evropske unije živi u područjima gde je noćno nebo „zagađeno“, da 90% stanovništva EU živi pod veštačkim osvetljenjem mesecima. Za oko dve trećine stanovništva Evropske unije „noć“ nikad stvarno ne dolazi a za polovinu stanovništva EU izgubljena je mogućnost da vidi Mlečni put, što samo govori u prilog koliko je situacija alarmantna – ističe Dinić.

Uzroci svetlosnog zagađenja su konstrukcione karakteristike opreme javnog osvetljenja, infrastruktura, neposredno okruženje, korišćeni materijali – kaže Dinić, i dodaje da su posledice višestruke ne samo po ljude, već i po biljni i životinjski svet.

– Kada je u pitanju biljni svet, tu se govori o pojavi neprirodnog oprašivanja, o hiperreprodukciji, što ima veze sa nastanakom korova i alergijama. Uvođenje osvetljenja za životinjski svet negativno utiče i to u vidu dezorijentacije, pojave raznih mutacija, poremećaja sna…

Kako smanjiti zagađenje

Imajući u vidu da je svetlosno zagađenje veliki izazov za životnu sredinu i javno zdravlje, ali i urbani izazov, budući da se svetlosno zagađenje javlja dominantno javlja iznad velikih industrijskih centara, EU je pozvala na integrisani pristup problemu, kaže Dinić.

– Evropska komisija traži da zemlje članice EU kao i zemlje posmatrači uvedu mere dozvoljenog nivoa praga osvetljenja kao i mere izricanja kazne za njihova prekoračenja. Neki od načina za smanjenje ovog problema, jeste zelena nabavka, eko oznake i eko dizajn – kaže Dinić.

– Zelena javna nabavka može poslužiti u cilju rešavanja ovog problema. To je proces u kojem organi javne vlasti traže nabavku roba, usluga i radova sa smanjenim uticajem na životnu Cilj zelene nabavke je promovisanje politike smanjenja energije kroz primenu LED izvora svetlosti u javnom osvetljenju i signalizaciji.

Tako zelena nabavka uključuje nabavku sijalica i svetiljki koja premašuje minimalne zahteve efikasnosti, podsticanje merenja i zatamnjenja u osvetljenju, zatim, zahtev da sve svetiljke emituju u gornji poluprostor 0% ukupnog izlaznog fluksa, podsticanje zatamnjenja u oblastima od značaja. Predviđeno je postavljanje ograničenja udela plave komponente svetlosti na izlazu iz sijalice, kao i nabavka opreme za instalaciju javnog osvetljenja koja se može popraviti i po isteku garancije.

– Eko oznake su drugi instrument koje propagira EU u cilju borbe protiv zagađenja koje pružaju pomoć u izradi tehničke specifikacije kako bi definisali karakteristike robe ili usluga koje se nabavljaju, i Eko dizajn, kao efikasan alat za poboljšanje energetske efikasnosti proizvoda – objasnila je Jelena Dinić.