STIŽU SUBVENCIJE I ZA IZOLACIJU

160

Pored zamene stolarije i individualnih ložišta, u sklopu projekta energetske sanacije objekata država će sufinansirati i energetsku sanaciju fasada.

Iako su, statistički, glavni izvor gubitka toplote prozori i vrata, zamena stolarije ne može da ostvari potpun efekat, ako je termoizolacija objekta loša. Jedan objekat kroz neizolovane zidove gubi u proseku oko 30 odsto energije, dok su tavanica i krov odgovorni za oko 25 odsto gubitaka energije.

Takođe, termoizolacija, u zavisnosti od stanja stolarije, smanjuje potrošnju energije od 40 do 60 odsto, i s’ obzirom da traje u proseku 25 godina, ona generalno produžava rok trajanja objekta na koji se postavlja.

Imajući sve to u vidu kao i podneblje u kom živimo, gde postoje velike temperaturne razlike između leta i zime, možda je i najbolje rešenje za veliki broj ljudi upravo sanacija fasada.

Više od milion i po stambenih objekata zrelo za sanaciju

Na internetu stoji podatak da je u Srbiji 2019. godine bilo više od 350.000 stambenih objekata koji nemaju nikakvu toplotnu izolaciju, ali prema rečima Gorana Rodića iz Građevinske komore Srbije zapravo ih je mnogo više.

– Fasada je što se tiče količine izgubljene energije na drugom mestu, odmah iza stolarije. Kada smo mi iz Građevinske komore merili energetsku efikasnost bilo je mnogo više od 350.000 stambenih objekata koji su zreli za energetsku sanaciju, kaže Rodić.
– Preko milion i po objekata je zrelo za rekonstrukciju, zaključuje Rodić.

Resorno ministarstvo je pre dva dana raspisalo konkurs za opštine za dodelu subvencija za zamenu stolarije i individualnih ložišta, a rok za prijavu za dodelu sredstava je 21.maj. Ministarstvo dodeljuje 54 miliona dinara, a maksimalni iznos sredstava po lokalnoj samoupravi je 10 miliona. Prvo su, dakle, na potezu opštine, a potom i građani.

E2 portal   (Blic)