SVETSKI DAN ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Ovaj međunarodni događaj se održava svakog 5.marta, u cilju podizanja svesti o racionalnoj upotrebi energije.

Inicijativa je krenula iz Austrije, tokom Prvog međunarodnog sastanka o energetskoj efikasnosti, 1998.godine. Ima za cilj da približi ljudima kako da smanje potrošnju energije razumnim i održivim korišćenjem.

Suprotno onome što mnogi misle, povećanje energetske efikasnosti ne znači ugrožavanje udobnosti i kvaliteta života, smanjenjem upotrebe energije koju koristimo u svakodnevnom životu.

Povećanje energetske efikasnosti se zasniva na optimizaciji proizvodnih procesa i potrošnje energije, korišćenju obnovljivih izvora energije i promovisanju odgovorne potrošnje i recikliranja.

Kako možemo da doprinesemo energetskoj efikasnosti? Postoji mnogo jednostavnih akcija koje možemo da sprovodimo tokom cele godine, a ne samo 5.marta: isključite svetla i električne uređaje kada ih ne koristite, reciklirajte, koristite javni prevoz ili bicikl. Pored ekoloških benefita, ove akcije će dovesti i do ekonomskih ušteda.

E2 portal