TOPI SE LED STAR POLA MILENIJUMA U JAMAMA VELEBITA

Međunarodna speleološka ekspedicija, koja već drugu sedmicu istražuje 15 jama u najzaštićenijim delovima hrvatske prirode, na Velebitu, uočila je ubrzano otapanje leda u podzemlju, što je povezala s „klimatskim uslovima“, javlja agencija Hina pozivajući se na izveštaj speleologa.

Upravo je ustanovljeno da se u Lukinoj jami, koja je poslednje 22 godine bila potpuno zatvorena ledom na dubini oko 70 metara, zbog topljenja leda otvorio prolaz u dublje delove, navedeno je u izjavi koju su Hini dostavili učesnici ekspedicije iz Speleološkog odseka Velebit.

Led, čiju starost procenjuju na oko pola milenijuma, a na nekoliko lokacija i znatno starije, otapa se i u drugim jamama, uočili su speleolozi.

Preliminarni rezultati istraživanja pokazuju vezu tih događanja s klimatskim uslovima na Velebitu u poslednje dve godine, izjavio je član ekspedicije, fizičar sa Prirodoslovnog fakulteta iz Zagreba Dalibor Paar.

On je naveo da će dalje tumačenje primećenih pojava realizovati u saradnji sa stručnjacima Centra za klimatološka istraživanja PMF.

Osim istraživanja uticaja klimatskih promena na stanje u podzemlju, ekspedicija izvodi monitoring i inventarizaciju dubokih jama i njihovih geoloških, bioloških, klimatskih svojstava. Istražuju i druge spoljne uticaje na te osjetljive kraške ekosisteme koji su važni zbog endemske velebitske faune i podzemnih voda koje se kreću prema okolnim kraškim izvorima, naveli su učesnici ekspedicije.

Međunarodna speleološka ekspedicija, u kojoj učestvuje 60 speleologa, realizuje se u strogo zaštićenim rezervatima prirode koji su deo Nacionalnog parka Severni Velebit.

E2 portal (Hina)