TOPLOTNE PUMPE- EKOLOŠKA ALTERNATIVA ZA FOSILNA GORIVA

Prema podacima Instituta za istraživanje energetike, potražnja za fosilnim gorivima, a posebno gasom, je tokom 2018. godine na globalnom nivou skočila, izazivajući posledičan rast emisija ugljen-dioksida, bez obzira na značajan udeo obnovljivih izvora u energetskom miksu planete.

Neočekivano povišena potražnja za energentima se pripisuje, između ostalog, i vremenskim prilikama, koje su stanovništvo iz različitih krajeva sveta primorale da se u većoj meri oslanja na grejanje i hlađenje prostorija. Ugalj, nafta i gas itekako imaju svoje ekološki prihvatljive alternative za zagrevanje prostora tokom zimskih dana, a istovremeno i njegovo rashlađivanje tokom letnjih dana.

Toplotne pumpe predstavljaju odličnu opciju za korisnike koji istovremeno žele i da uštede novac i da poštede životnu sredinu negativnog uticaja. One funkcionišu po principu „obrnutog frižidera“ i „izvlače“ akumuliranu toplotu iz vazduha, podzemnih voda ili zemljišta i uvećavaju je. Na taj način, velika količina energije relativno niske temperature postaje energija visoke temperature.

U zavisnosti od toga koji od „besplatnih“ izvora crpe, toplotne pumpe se dele na:

– vazduh-voda;
– voda-voda;
– zemlja-voda.

Osnovni delovi toplotnih pumpi su unutrašnji isparivač, kompresor i kondenzator. Tečan gas dolazi u isparivač, gde u kontaktu sa spoljnim temperaturama isparava. Zatim, u vidu gasa dolazi do kompresora koji ga sabija i time ga zagreva na temeraturu do 65 °C. Zagrejani gas odlazi u kondenzator gde ponovo postaje tečan i preko izmenjivača predaje toplotu vodi za grejanje, zatim u ekspanzioni ventil i ciklus počinje ispočetka.

Njihova glavna prednost u odnosu na konkurenciju na tržištu uređaja za grejanje i hlađenje je ta što objekti koji koriste toplotne pumpe dobijaju višestruko više energije u odnosu na to koliko plaćaju. Sistem se napaja električnom energijom, a na svaki utrošeni kilovat generiše između 4 kW i 6 kW toplotne energije. Uz rastuće cene drugih energenata, uštede novca bi u budućnosti mogle da budu i još osetnije!

U zavisnosti od režima, mogu da se upotrebljavaju i kao toplotni i kao rashladni aparati, a sve je više zastupljenja njihova upotreba za zagrevanje sanitarne vode.

Povrh toga, održavanje je nepotrebno. Proizvođači naglašavaju da uvođenjem toplotnih pumpi u zaborav padaju dim, pepeo, loženje, kao i „curenje“ i kondenzacija na kotlovima. Pri tom, pred zimu nema potrebe za pravljenjem zaliha bilo kakvog energenta.

Uz primenu adekvatnih mera energetske efikasnosti, njihova korisnost se povećava.

E2 portal   (Energetski portal)