U BEČU PUŠTEN U RAD PRVI PAMETNI SEMAFOR

U Beču je nakon dvogodišnje faze testiranja u promet pušten prvi pametni semafor. Semafor se nalazi na raskrsnici ispred jedne osnovne škole, a automatski se prebacuje na zeleno svetlo kada se u blizini pojave pešaci koji žele da pređu ulicu.

Mala kamera koja beleži kretanje pešaka postavljena je na četiri metra visine, a sistem uz pomoć specijalnog softvera prepoznaje da li pešaci žele da pređu raskrsnicu. To u proseku traje dve sekunde. Postavljena tehnologija će se pritom koristiti samo za prepoznavanje ponašanja kretanja pešaka i neće se koristiti u svrhu nadzora osoba. Svi snimljeni podaci obrađuju se na licu mesta i potom trajno brišu.

Uz poboljšanje protoka saobraćaja za pešake, novim sistemom ubuduće žele da umreže i sve semafore u gradu. Cilj je da postanu „pametniji“ i fleksibilniji. Semafori bi mogli da komuniciraju jedan sa drugima i time bi se bolje regulisao saobraćaj i smanjile bi se gužve. Sakupljene informacije o saobraćaju slale bi se i na pametne telefone i navigacione sisteme u automobilima.

Bečki semafori bi takođe trebalo da se opreme senzorima za vreme. Centralni zavod za meteorologiju i geodinamiku (ZAMG) planira da postavi oko 10.000 senzora širom grada koji bi pridoneli praćenju temperature, kvaliteta i vlažnosti vazduha, emisije štetnih materija, buke i drugih parametara. ZAMG-u će podaci odmah biti dostupni, i pomoći će u unapređenju kvaliteta života u Beču.

E2 portal   (energis.ba)