U BORU SE GRADI JEDNA OD NAJJAČIH VETROELEKTRANA U SRBIJI

Gradska uprava Bor, Odeljenje za urbanizam, građevinske, komunalne, imovinsko – pravne i stambene poslove oglasilo je rani javni uvid povodom izrade plana detaljne regulacije područja vetroelektrane Snaga istoka na teritoriji Grada Bora. Kako je navedeno u planu, predviđa se ukupna instalisana snaga vetroelektrane od 300 MW.

Površina obuhvata plana je okvirno 2.699,88 ha i u ovom obuhvatu su delovi katastarskih opština Krivelj, Gornjane, Bučje, Luka, Topla, Donja Bela Reka i Tanda. Obuhvat plana, kako se navodi, predstavlja uglavnom šumsko i u manjoj meri poljoprivredno zemljišt.

U okviru obuhvata plana, u zonama koje su se analizom pokazale pogodno, planira se postavljanje 41 vetrogeneratora, svaki snage 7,2 MW, te je ukupna instalisana snaga vetroelektrane zaokružena 300 MW. Konačno tehničko rešenje u smislu broja i položaja vetrogeneratora, utvrdiće se u fazi izrade nacrta planskog dokumenta.

Iz svakog od vetrogeneratora, kroz pilon do tla se spušta naponski elektroenergetski kabl napona 35kV. Četiri vetrogeneratora vežu se na isti kabl kojim se proizvedena električna energija transportuje do trafo stanice/razvodnog postrojenja. Mesto priključenja vetroparka na distributivni sistem električne energije biće određen uslovima EPSa koji će biti izdati u proceduri izrade Plana.

Preliminarni tip i dimenzije vetrogeneratora koji se predviđaju je VESTAS V172-7,2 MW.

Investitor je kompanija Snaga Istoka doo iz Blaca, a obrađivač plana Iveks Plus iz Babušnice.

Rani javni uvid trajaće do 10. jula 2023. godine.

E2 portal (eKapija)