U SLOVENIJI OTVORENA NAJVEĆA SOLARNA ELEKTRANA

U slovenačkim Brežicama kompanija Donjosavske hidroelektrane (HESS) svečano je otvorila najveću solarnu elektranu u zemlji, snage šest megavata, koja zajedno sa hidroelektranom predstavlja hibridni sistem solarne i vodene energije.

Kako je na svečanom otvaranju solarne elektrane objasnio Bogdan Barbič, direktor HESS, to je ujedno i prva solarna elektrana u zemlji koja je kao četvrti agregat brežičke hidroelektrane priključen na 110-kilovoltnu prenosnu mrežu.

Skladište energije

Protočna akumulacija hidroelektrane u Brežicama ima ulogu skladišta energije u hibridnom sistemu solarne i vodene energije. U sunčanim danima, kada je proizvodnja solarne elektrane veća, regulisanjem ukupne proizvodnje deo neiskorišćene vodene mase može da se uskladišti u protočnoj akumulaciji, kako bi se iskoristila u periodu kada je manja proizvodnja solarne elektrane ili tokom noći. Takav hibridni sistem predstavlja povezivanje različitih obnovljivih izvora energije i njihovo najefikasnije korišćenje, dodao je Barbič.

Svojom godišnjom proizvodnjom, solarna elektrana u Brežicama zadovoljiće potrebe oko 1.800 domaćinstava. Životni vek objekta je oko 30 godina. Elektrana se prostire na šest hektara zemlje, sa postavljenih oko 13.200 panela. Instalacija je započeta u maju prošle godine, privremeno je puštena u rad u decembru, dok je upotrebna dozvola dobijena ovog meseca. Realizacija projekta je, prema rečima Barbiča, počela u avgustu 2021. godine.

Projekat je stoti deo desetogodišnjeg plana

Na otvaranju najveće slovenačke solarne elektrane prisustvovao je i ministar životne sredine, klime i energetike Bojan Kumer, koji je, između ostalog, rekao da solarne elektrane apsolutno spadaju u centar slovenačkog kratkoročnog razvoja i da Slovenija, koja je „možda zaspala u ovoj oblasti u protekloj deceniji“, mora to u budućnosti da nadoknadi. Dobar korak ka tom cilju je i otvaranje solarne elektrane u Brežicama. Projekat predstavlja „otprilike stoti deo onoga što bi trebalo da se uradi sa velikim solarnim elektranama u zemlji, u narednih deset godina, dodao je Kumer.

Ministar je najavio uredbu Vlade koja će pomoći da se ubrza korišćenje obnovljivih izvora energije i inovativnih tehnologija, kao i raspisivanje tendera od oko 150 miliona evra u septembru. Ovo je nastavak prošlogodišnjeg projekta interventnog zakonodavstva.

Kumer je skrenuo pažnju i na pripremu prvog nacrta nacionalnog energetskog i klimatskog plana, koji bi Vlada takođe trebalo da odobri.

E2 portal (Radio Televizija Slovenija)