U EVROPI SE RECIKLIRA VIŠE OD 40 % PLASTIČNE AMBALAŽE

Prema procenama Eurostata, u Evropskoj uniji je tokom 2018. godini reciklirano 41,5 % otpadne plastične ambalaže, što je za 0,4 odsto manje u odnosu na 2017. godinu (41,9 %). Ali, tokom obe godine u sedam država članica EU-a reciklirano je više od polovine proizvedene plastične ambalaže.

Najveću stopu recikliranja tokom 2018. godini imala je Litvanija (69,3 %), a za njom su išle Slovenija (60,4 % prema podacima iz 2017.), Bugarska (59,2 %), Češka (57 %), Kipar (54,3 %), Slovačka (51,4 %) i Španija (50,7 %).

Kako se navodi u saopštenju, od 2008. do 2018. papir i karton činili su najveći deo otpadnog materijala za pakovanje u EU-u, a sledili su plastika i staklo.

E2 portal   (ec.europa.eu)