U KALIFORNIJI OTVORENA PRVA KOMPOSTANA NA SOLARNI POGON

Novim zakonom američke savezne države Kalifornije uvodi se obveza odvojenog prikupljanja i prerade organskog otpada. Zakon stupa na snagu 1. januara 2022. godine, čime će se značajno promeniti način odlaganja otpada u toj američkoj saveznoj državi. Naime, domaćinstva i kompanije će morati da odlažu i recikliraju sav otpad od hrane, kao i otpad iz svojih dvorišta i bašti, i to u posebnim rezervoarima za biootpad.

Glavni cilj sprovođenja novog zakona je smanjenje emisija gasova staklene bašte koji imaju štetan uticaj na kvalitet vazduha, javno zdravlje i klimatske promene, a to može da se postigne smanjenjem količine organskog otpada u celoj državi za 75 % do 1. januara 2025. i smanjenjem količine bačene hrane za najmanje 20 % do 2025.

U tu svrhu osnovana je i posebna državna agencija CalRecycle koja je od 1. januara 2022. odgovorna za ispunjavanje zahteva za smanjenje količina organskog otpada i bacanja hrane, kao i za sprovođenje zakona koji će od 1. januara 2024. lokalnim samoupravama omogućiti naplatu novčanih kazni za nepoštovanje odredbi zakona na njihovom području.

Takođe, novi zakon predviđa edukaciju i informisanje stanovništva o recikliranju organskog otpada, ali i kompanija iz sektora prehrambene industrije – posebno s ciljem podsticanja sistema doniranja hrane, prevoznika, kompanija za upravljanje otpadom, kao i lokalnih banaka hrane i drugih organizacija koje se bave sprečavanjem bacanja hrane.

Kao odgovor na povećane zahteve za preradom organskog otpada, kompanija Republic Services, jedna od najvećih američkih kompanija za upravljanje otpadom čije usluge uključuju prikupljanje čvrstog otpada, prevoz i zbrinjavanje otpada, recikliranje i energetske usluge, protekle je tri godine gradila i opremala novo postrojenje za kompostiranje Otay u kalifornijskom gradu Chula Vista u blizini San Diega.

Postrojenje je početkom oktobra ove godine i službeno otvoreno, ali pravi razlog zbog kojeg je ono posebno zanimljivo je taj što je reč o prvom takvom objektu u Kaliforniji koji se u potpunosti napaja solarnom energijom.

Tokom prve godine poslovanja, ova bi kompostana svakog dana trebalo da preradi 100 tona organskog otpada iz Chula Viste i obližnjih naselja u okolini San Diega i pretvori ga u kompost bogat hranjivim materijama.

U kompaniji Republic Services navode kako će proizvodnju komposta do kraja sledeće godine udvostručiti na 200 tona dnevno. Tako velike količine organskog otpada (stručnjaci procenjuju njegov udeo na 40 odsto otpada na deponijama) više neće zauzimati prostor na deponijama i pridonositi emisijama metana, već će se kamionima odvoziti u novo postrojenje gde će se korišćenjem čiste energije pretvarati u koristan kompost. Nakon osam nedelja, dobijeni materijal se razdvaja na proizvode različitih veličina, kao što su kompost i malč, koji će lokalne zajednice koristiti u poljoprivredi i baštovanstvu.

E2 portal   (Ekovjesnik)