U SRBIJI SE PREČIŠĆAVA SAMO 16% OTPADNIH VODA

U Srbiji se prečišćava svega 16 odsto otpadnih voda ispuštenih u kanalizaciju i u 168 gradova i opština postoji oko 40 pogona za prečišćavanje od kojih je većina zastarela, a kako bi se postigao kvalitet vode, potrebno je 5,4 milijardi evra, piše portal Autonomija.

Od te sume, 3,9 milijardi evra treba izdvojiti za kanalisanje i zaštitu voda, dok ostatak od 1,5 milijardi evra za izgradnju atmosferske kanalizacije do 2034. godine, kako bi sistem prrečićavanja voda bio u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama Evropske unije, piše u članku.

„Srbija nije daleko odmakla u Poglavlju 27. Postavlja se pitanje kako će se nabaviti tih pet milijardi evra namenjenih samo za oblast vode. I kada se taj novac nabavi, pitanje je kako će on biti potrošen“, kazala je Iva Marković iz Inicijative „Pravo na vodu“.

Svi glavni gradovi u gornjem slivu Dunava imaju sisteme za prečišćavanje otpadnih voda, dok je Beograd jedan od retkih glavnih gradova u Evropi koji nema uredjen kanalizacioni sistem.

E2 portal   (Beta)