U SUBOTICI ĆE SE GRADITI SOLARNA ELEKTRANA

U Subotici je u planu gradnja solarne elektrane Venera Solar snage 2,7 МW.

U okviru kompleksa se postavlja 6.044 solarnih panela, ukupne snage 3,29 MWp. Fotonaponski panel je marke po izboru investitora, 545Wp snage i dimenzija 2.254 mm x 1.135 mm x 35 mm. U planu je 27 invertora, snage 100 kW.

Predviđeno je da solarni paneli budu instalirani pod uglom od 25 stepeni ka jugu, vodoravno postavljeni. Paneli se povezuju u 364 stringova od po 17-18 solarnih panela.

Površina jednog panela je 2,56 m2, tako da je ukupna površina koju zauzimaju solarni paneli približno 14.013,6 m2.

Pristupi kompleksu se obezbeđuju sa dve strane iz neimenovanih saobraćajnica.

Naručilac izrade Urbanističkog projekta je Venera Bike iz Subotice, a finansijeri izrade su Sun Carlito Alpha i Venera Solar iz Subotice. Za urabnistički projekat i idejno rešenje bio je zadužen Apaproing iz Apatina.

Javni uvid traje do 3. novembra.

E2 portal (eKapija)