U SUBOTICI USKORO SOLARNI PANELI NA KROVU STUDENTSKOG DOMA I RESTORANA

Studentski centar Subotica raspisao je pre dva dana tender za izgradnju fotonaponskih postrojenja na krovu postojećeg objekta studentskog doma „Bosa Milićević“ i studentskog restorana 1.

Kako se navodi u tenderskoj dokumentaciji, na ova dva objekta Studentskog centra biće postavljeno 98 solarnih panela na zgradi studentskog doma i još 56 panela na krovu studentskog restorana 1, snage 50 kW.

Vrednost svih radova navedenih u tenderskoj dokumentaciji procenjena je na 29,5 miliona dinara, bez PDV-a. Ovom cenom su obuhvaćeni svi pripremni radovi, potrebne predradnje, sav potreban materijal sa rasturom, radna snaga, alat, troškovi transporta, društveni doprinosi, kao i svi drugi izdaci po važećim propisima za strukturu cena, završni radovi, sve tehnološke i zaštitne mere za izvođenje radova na niskim temperaturama, sve mere zaštite izvedenih radova od kiše, mraza, sunca i vetra, kao i troškovi osiguranja gradilišta.

Izvođač radova je dužan da radove koji su predmet nabavke izvede u roku koji sam odredi u svojoj ponudi, a taj rok ne može da bude duži od 60 dana od dana uvođenja u posao.

Rok za podnošenje ponuda je 4. april u 10 časova.

E2 portal (eKapija)