PRVA VINARIJA U REGIONU KOJA JE USVOJILA ESG STANDARDE

Vinarija Tikveš, prepoznatljiva ne samo po svojim izvanrednim vinima, već i po kontinuiranim inovacijama, s ponosom se ističe kao prva vinarija u našem regionu koja je usvojila ESG standarde. Ovaj važan korak ne samo da predstavlja revoluciju, već i donosi značajno unapređenje u praksi poslovanja. U razgovoru s Katerinom Kostovskom, Head of Global Sales u Tikvešu, saznajemo kako se ovi standardi primenjuju u praksi, istovremeno prateći odziv kupaca na ovu inicijativu i sagledavajući implikacije ove promene na redefinisanje standarda u vinskoj industriji našeg regiona.

Na koji način primenjujete ESG standarde u poslovanju?

U našem poslovanju, ESG standardi nisu samo fraza, već predstavljaju srž naše misije i identiteta. Svakodnevno se angažujemo na putu ka održivom razvoju, jer uvođenje ESG standarda je sistematski proces. U redovnom radu, zahtevao je uključivanje svih sektora i celokupnog rukovodećeg kadra kompanije. Štaviše, i tamo gde smo već primenjivali održive prakse, nismo bili svesni toga. ESG standardi su nam pomogli da to shvatimo. Dakle, trebalo je godinu dana aktivno raditi i informisati se o procesima i projektima, ali morali smo svi zajedno, a ne parcijalno, da bismo krenuli sistematski.

Kako teče proces prelaska na „zelenu“ vinariju?

Pasija je velika, radimo na tome da uključimo i „concave mirrors“, pored PV (photo-voltaic) koji  već imamo, i cilj je da u sledećih 3-5 godina imamo 100% neto obnovljivu energiju koja se koristi u procesima. Dakle, proizvedena energija bi se samostalno obezbeđivala i možemo reći da postajemo samoodrživi. Paralelno s tim, u 2023. godini smanjili smo ostatak otpada grožđa za gotovo 95%, dakle sve što je ostalo, poznato pod nazivom „kominje“, poslato je u Bio-centralu u Makedoniju, a za uzvrat smo dobili energiju i „kompost miks“, koji se koristi za obogaćenje organskim materijama na prirodan način.

Da li kupci/klijenti obraćaju pažnju na održivo poslovanje i uopšte na društveno odgovorne kompanije?

U zapadnim zemljama više nego u regionu, jer je održivost kod njih duže u središtu pažnje, ali bitno je da se i nova generacija (generacija Z) više fokusira na razloge i misiju iza nekog proizvoda i kompanije, nego na same fizičke osobenosti. U regionu se pažnja sve više poklanja zaštiti prirodne sredine, a i efekti klimatskih promena su sve evidentniji.

Da li ste zadovoljni dosadašnjim rezultatima, i kakvi su planovi za budućnost?

Apsolutno smo lideri u održivim praksama u regionu, i nema drugih vinarija koje su toliko posvećene radu na smanjivanju emisije CO2, ali i koje su u toj meri odgovorne prema svojim dobavljačima, saradnicima, lokalnim sredinama i društvu u celini. Sa zadovoljstvom mogu da najavim da radimo prvi ESG izveštaj, i to će biti prvi takav izveštaj koji je neka vinarija u regionu i šire uradila. Sredinom maja izlazi i biće predstavljen, kako bi naši deoničari i društvo imali priliku da se informišu i da učestvuju u kreiranju budućih ciljeva Tikveša kao održive i zelene vinarije.

E2 portal