U ZRENJANINU SE GRADI PRVA PAMETNA ZGRADA

U Junu mesecu 2019. godine započet je projekat pod nazivom „Pametna i održiva potrošnja energije“ („Smart And Sustainable Energy Consumption – SASEC), koji se realizuje u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

Projekat je okupio 4 partnera (Grad Zrenjanin, kao vodećeg partnera i Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat, Grad Temišvar i Klaster održive energije Rumunije – ROSENC, kao partnere na projektu), sa zajedničkom idejom da se doprinese postizanju klimatskih i energetskih ciljeva Evropske Unije „20-20-20“, kroz promociju energetske održivosti u lokalnim zajednicama prekograničnog regiona i poboljšaju njihovih kapaciteta za planiranje i upravljanje integrisanim akcijama za uštedu energije i korišćenje obnovljivih izvora energije.

U periodu od Juna 2019. do marta 2021. godine, koliko će projekat trajati, planirano je da se:

uspostavi institucionalna podrška za održivi energetski razvoj i primenu principa energetske efikasnosti u prekograničnom regionu – izgradnjom i osnivanjem Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu;
poboljšaju kapaciteti nadležnih organa i promoviše prekogranična mreža za edukaciju i istraživanja o ekološkim resursima;
podigne svest među ciljnim grupama i stanovništvom o važnosti uštede energije i korišćenja obnovljivih izvora u proizvodnji energije – razvoj energetski održivog društva.

Projekat predviđa izgradnju prve “pametne” zgrade u Banatu i osnivanje Regionalnog centra za energetsku efikasnost – Banat u Zrenjaninu, izradu Master plana održive energije za teritoriju Srednjebanatskog okruga, sprovođenje istraživanja i prikupljanje podataka o energetskoj efikasnosti javnih objekata, niz edukacija za različite ciljne grupe, kao i pilot akcije u srednjim školama na teritoriji Zrenjanina i Temišvara koje će našim mladim sugrađanima približiti koncept energetske održivosti i uštede energije.

Zvaničan početak projekat biće obeležen početnom konferencijom u Temišvaru.
Ukupna vrednost projekta iznosi 852.001,50 EUR za planirane aktivnosti sa obe strane granice.

E2 portal   (Zrenjanin.rs)