UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SRBIJI

Ministarstvo rudarstva i energetike i Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) potpisali su Memorandum o razumevanju, kako bi zajedno radili na unapređenju energetske efikasnosti u Republici Srbiji.

Potpisivanje Memoranduma ujedno je i početak zajedničkog programa edukacije stanovništva o energetskoj efikasnosti. Zajednička edukativna kampanja osmišljena je tako da kroz praktične savete o načinima uštede pomogne domaćinstvima da smanje potrošnju energije i uštede novac. Kao inspiracija za program korišćen je lik Nikole Tesle.

– Saradnjom sa USAID-om na projektu „Bolja energija“ radićemo na tome da energetsku efikasnost dodatno ustoličimo kao „novi izvor energije“, kroz razvoj mehanizama za povećanje mera energetske efikasnosti, praćenje i kontrolu rezultata, ali i putem sveobuhvatne edukacije stanovništva i podizanja svesti o tome da je rasipanje energije apsolutno nedopustivo, naročito u vreme globalne energetske krize – rekla je tom prilikom ministarka rudarstva Dubravka Đedović.

Kako je naglasila, stimulativne mere Vlade u pogledu racionalne upotrebe energije do sada su dale odlične rezultate.

– Ušteda u potrošnji električne energije u oktobru iznosila je 15%, u novembru 7%, dok su građani u decembru potrošili 9,4% manje električne energije nego u istom mesecu 2021. godine. Na taj način, pravo na popust ostvarilo je skoro 1,4 miliona domaćinstava, odnosno 44%, najviše u Beogradu, Šapcu, Novom Sadu, Somboru i Nišu – naglasila je ministarka Đedović.

USAID-ov program „Bolja energija“, vredan 10 mil USD, pokrenut je krajem 2021. godine i fokusiran je na pomoć u poboljšanju energetske efikasnosti na opštinskom nivou i povećanje korišćenja obnovljivih izvora energije. Program se već provodi u više gradova širom Srbije, uključujući Niš, Sombor, Valjevo, Knjaževac i Pančevo.

U Srbiji se u domaćinstvima, javnom i komercijalnom sektoru utroši oko 50% finalne potrošnje energije. Prosečna potrošnja toplotne energije je oko dva puta veća po metru kvadratnom od proseka u zemljama članicama EU. Zbog toga će u narednom periodu biti izuzetno važno da se u ovom segmentu potrošnje energije sprovedu mere unapređenja energetske efikasnosti kako bi se smanjili nepotrebni troškovi i unapredilo stanje u energetskom sektoru. Samo u sektoru domaćinstava u narednom periodu trebalo bi da se ostvari oko 23% ovog cilja. Najveći izazov za unapređenje energetske efikasnosti predstavljaju domaćinstva, a posebno ona koja žive u stambenim zgradama, navodi se na sajtu ministarstva.

– Energetska tranzicija je tranzicija čitavog društva, a ne samo njegovih segmenata. U sredini energetske tranzicije su građani, koji su glavni potrošači energije. Edukacija i informisanje građana, kao i izgradnja kapaciteta za energetsku efikasnost na svim novoima, uspostavljanje održivog mehanizma finansiranja i kreiranje programa sigurnosne mreže za one kojima je potrebna, suštinski su delovi za uspešnu energetsku tranziciju – izjavila je tom prilikom Lena Bratić, direktorka USAID-ovog projekta „Bolja energija“.

E2 portal