HRVATSKA JADROLINIJA GRADI BRODOVE NA ELEKTRIČNI POGON

Putnička flota najvećeg hrvatskog brodara – Jadrolinije, uskoro će biti modernizovana brodovima na električni pogon. Ovo Društvo za linijski i pomorski prevoz putnika i tereta, objavilo je u ponedeljak tender i započelo postupak javne nabavke za gradnju tri putnička broda na električni pogon, procenjene vrednosti 45 miliona evra. izgradnja će biti sufinansirana iz evropskih fondova.

Kako je objavljeno u dokumentaciji o nabavci, reč je o tri putnička broda bez emisije štetnih gasova, odnosno na električni pogon. Brodovi su namenjeni za prevoz putnika i tereta, čiji pojedinačni kapacitet iznosi 389 putnika, sa osam članova posade.

Osnovni pogon broda – električni

Pored opšte plovidbe, brod treba da bude projektovan i za potrebe plovidbe na državnim brodskim linijama Mali Lošinj – Susak (310), Šibenik – Vodice (505) i Suđurađ – Dubrovnik (807).

Maksimalna dužina broda preko svega može biti 52 metra, a maksimalna širina 12 metara.

Osnovni pogon broda biće električni, sa korišćenjem električne energije uskladištene u baterijama. Trajnost baterije će iznositi minimalno osam godina, uz pretpostavljeni rad na državnoj brodskoj liniji Suđurađ – Dubrovnik.

Dopunski izvor električne energije biće fotonaponska elektrana ugrađena na krov sunčane palube, površine 90 kvadratnih metara.

Rezervni izvori energije

Za potrebe sigurnosti broda i putnika na brodu biće ugrađeni i rezervni izvori energije, dva dizel generatora s emisijom izduvnih gasova, u skladu sa IMO Tier III standardom.

Brod mora biti projektovan, izgrađen i opremljen u skladu sa odredbama Pomorskog zakonika, Pravilima za statutarnu sertifikaciju putničkih brodova u nacionalnoj plovidbi i drugim propisima, a rok za dostavu ponuda je 22. februar 2023. godine.

U objavljenoj dokumentaciji navodi se da Jadrolinija sprovodi tenderskii postupak uz pregovore u dva nivoa, u cilju sklapanja okvirnog sporazuma s jednim ponuđačem i da na temelju okvirnog sporazuma može biti dodeljen ugovor o javnoj nabavci.

E2 portal (HRT)