UNAPREĐENJE SISTEMA DALJINSKOG GREJANJA U BORU

Evropska banka za obnovu i razvoj u Boru je predstavila projekat „Modernizacije sistema daljinskog grejanja u Boru, uvođenja i povećanje udela obnovljivih izvora u postojeći sistem“. Ova evropska institucija će donirati predstudiju i ispitati mogućnost unapređenja sistema daljinskog grejanja, pre svega razvojem projekta solarnog grejanja, kojim bi se deo energije dobijen iz uglja zamenio solarnom. Studijom će biti ispitana mogućnost da se solarnim sistemima modernizuju toplotne podstanice.

– Takođe podržavamo i rehabilitaciju mreže da bi bila što efikasnija, a gubici vode i toplotne energije budu manji – naglasio je Bojan Bogdanović, predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj, prenosi Medija centar Bor.

Evropska unija za zemlje članice i kandidate uvela je plan zamene energenata gde bi do 2021. godine ugalj trebalo da zamene ekološki čistiji energenti iz obnovljivih izvora.

E2 portal   (Medija centar Bor)