UNDP RASPISAO KONKURS ZA PODRŠKU JAVNOM SEKTORU U UNAPREĐENJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) praspisao je Javni poziv za podršku u primeni mera energetske efikasnosti na koji se mogu prijaviti institucije i lokalne samouprave u Srbiji, saopšteno je danas.Cilj je da se pomogne renoviranje zgrada i komunalnih sistema u javnom sektoru kako bi se smanjila potrošnja energije, korišćenje fosilnih goriva, a time i emisije gasova sa efektom staklene bašte i zagađujućih čestica.

Na poziv mogu da se prijave institucije u nadležnosti Vlade Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodina, kao i jedinice lokalne samouprave.

Za najmanje pet odabranih objekata iz javnog sektora UNDP će izraditi projektnu dokumentaciju neophodnu za renoviranje po ESCO modelu javno-privatnog partnerstva.

ESCO, odnosno model ugovora o energetskim uslugama, omogućava da privatna kompanija uloži sopstvena ili kreditna sredstva u izvođenje radova kojima se smanjuje potrošnja energije u javnim objektima.

Povraćaj ulaganja i profit, privatna kompanija ostvaruje na osnovu ušteda energije i budžeta koje zahvaljujući boljoj energetskoj efikasnosti renoviranog javnog objekta njen partner ostvari u dogovorenom vremenskom periodu.

Prema analizama, te uštede mogu iznositi i više od 50 odsto i na taj način javni sektor ne mora da ulaže sopstvene resurse u unapređenje mera energetske efikasnosti, a nakon isteka ugovora sa ESCO kompanijom ostvaruje i finansijsku uštedu.

ESCO je u Evropskoj Uniji prepoznat kao način za mobilizaciju privatnog kapitala u energetskoj tranziciji i kao prilika za otvaranje novih, zelenih radnih mesta.

Zainteresovane institucije i jedinice lokalne samouprave mogu da saznaju više detalja i da se prijave na ovaj Javni poziv putem internet stranice zelena-agenda.euzatebe.rs.

Ovaj javni poziv je raspisan u okviru projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, koji uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.

E2 portal (Beta)