USKORO NOVE LED SVETILJKE U OPŠTINI ODŽACI

Opština Odžaci je još jedna od lokalnih samouprava koja je sprovela u delo apel Vlade Republike Srbije i Predlog preporuka za smanjenje potrošnje električne i toplotne energije Ministarstva rudarstva i energetike. Potrošnja će se prelaskom na LED tehnologiju u javnom osvetljenju smanjiti za oko 76% što je više nego preporučenih 33%.

Ugovor o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja primenom mera uštede energije na teritoriji opštine Odžaci zaključen je na period od 15 godina. Ovaj ugovor zaključio je konzorcijumom privatnih partnera koji čine slovenačka kompanija PLC  Interenergo  doo Beograd, članica Kelag GmBH grupe i mađarska kompanija Smart Energy Investment.

Ovim projektom dobiće se bolja osvetljenost i kvalitet svetla kao i bezbednost. Održavanje i investiciju u celosti finansira privatni partner, a lokalnoj samoupravi ušteda u budžetu na godišnjem nivou iznosiće najmanje 38 hiljada evra, a sam projekat doprinosi fiskalnoj konsolidaciji i prevazilaženju energetske krize.

Novim LED osvetljenjem Opština će ostvariti značajno smanjenje troškova za električnu energiju, i doći će do ušteda u potrošnji iste.

„Zadovoljstvo nam je što smo u mogućnosti da za nedelju dana otvorimo dva projekta energetske efikasnosti u Srbiji i na taj način podržavamo zelenu tranziciju i razvoj energetske efikasnosti u regionu. Ovakvi projekti su neophodni za uspešnu energetsku tranziciju i smanjenje emisija iz energetskog sektora. Ne mogu se svi energetski izazovi rešiti samo uz pomoć́ obnovljivih izvora energije. Važnost renoviranja dotrajale infrastrukture postaje sve očiglednija. U Interenergu, naši stručnjaci razvijaju inovativne energetske usluge i nove energetske modele, sa kojima želimo da olakšamo put ka efikasnoj energetskoj tranziciji za različite zainteresovane strane. Energetske obnove, poput obnove javne rasvete, pored ekološke koristi donose i finansijske uštede opštinama, a istovremeno građanima omogućavaju veći kvalitet života“ rekli su u firmi Interenergo.

U okviru ovog projekta javno-privatnog partnerstva biće zamenjeno 3.963 komada zastarelih i neefikasnih svetiljki novim LED svetiljkama proizvođača Schreder. Garantovana godišnja ušteda električne energije je 1.275.448,87 kWh. Projekat je u skladu sa savremenom politikom zaštite životne sredine i smanjenja karbonskog traga, sa procenom redukcije emisije СО2 od oko 1.401 tona svake godine, odnosno više od 21.025 tona za 15 godina trajanja ugovora, što znači da je za apsorpciju emisije CO2 potrebno 1.035 hektara šume. Opština Odžaci ima mogućnost da deo ušteđenih finansijskih sredstava investira u druge svrhe od javnog interesa, dok će građani imati ekološki povoljniju životnu sredinu i kvalitetno osvetljene ulice i puteve. Nakon isteka ugovora Opštini ostaje kvalitetan sistem javnog osvetljenja u skladu sa svetskim standardima. Očekivani vek trajanja novih LED svetiljki je minimalno 25 godina, što je skoro duplo više od trajanja ugovora.

E2 portal