USKORO VETROELEKTRANA U MAJDANPEKU?

U roku od 24 meseca trebalo bi da bude završena izrada Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane Jasikovo koji zajedno sa Strateškom procenom uticaja ovog plana na životnu sredinu čini prvi korak ka mogućoj izgradnji vetroelektrane u ataru sela Jasikovo – čulo se na poslednjoj sednici opštinske Skupštine u Majdanpeku kada je doneta odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije.

Preduzeće Jasikovo DOO Beograd je u oktobru ove godine Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo, stambeno-komunalne i inspekcijske poslove podnelo inicijativu za donošenje odluke o izradi Plana detaljne regulacije područja vetroelektrane Jasikovo i za potrebe izrade strateške procene uticaja ovog plana na životnu sredinu, navodi sajt Danas.

Pravni osnov za izradu Plana je Zakon o planiranju i izgradnji, dok je planski osnov dat u Prostornom planu opštine Majdanpek.

Prema odluci o pristupanju izradi PDR područja vetroelektrane Jasikovo na teritoriji opštine Majdanpek, koju su usvojili odbornici SO Majdanpek na poslednjoj sednici, okvirnom granicom plana obuhaćeno je područje površine oko 767 ha, a konačna granica planskog područja definisaće se prilikom pripreme nacrta planskog dokumenta.

-Principi planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite prostora u obuhvatu plana zasnivaće se na principima racionalne organizacije, i uređenja prostora i usklađivanju planiranih sadržaja sa mogućnostima i ograničenjima u prostoru. Cilj izrade plana je stvaranje zakonskog i planskog osnova za prostorno uređenje predmetne zone i utvrđivanje pravila uređenja predmetne zone i utvrđivanje pravila uređenja i građenja za područje vetroelektrane Jasikovo planirane okvirne snage 70 MW, odnosno stvaranje osnova za izdavanje odgovarajućih dozvola za građenje svih potrebnih objekata u sastavu vetroelektrane – navodi se u odluci.

Okvirni rok za izradu PDR za vetroelektranu Jasikovo je 24 meseca, a nacrt plana biće izložen na javni uvid u opštinskoj upravi Majdanpek, nakon obavljene stručne kontrole Komisije za planove.

Izradu Plana detaljne regulacije vetroelektrane Jasikovo, kao i strateške procene uticaja ovog plana na životnu sredinu finansiraće investitor Jasikovo DOO Beograd, izveštava Danas.

E2 portal (Danas)