UŠTEDA STRUJE UZ RAD OD KUĆE

Gradska uprava Beča je od početka virusa korona zabeležila za jednu petinu manje potrošnje struje. Sada se veća potrošnja preselila u domaćinstva, jer većina radi od kuće, a i školska nastava se odvija online od kuće.

Agencija Eurocomm PR Beograd donosi nekoliko mera koje se u Beču koriste za uštedu energije.

1. Koristiti produžni kabl sa više priključaka i dugmetom za uključivanje. Kada završite posao samo pritisnete jedno dugme i svi aparati su isključeni. Pažnja! To ne važi za inkjet-štampače. Oni se ne priključuju na produžni kabl.

2. Isključite screensaver: Zaštitnik ekrana povećava potrošnju struje i kod modernih monitora nije potreban. Umesto toga, bolje je aktivirati „isključi monitor“.

3. Koristiti „sleep mode“: Kompjuter i monitor treba da budu prebačeni na taj režim. Ovo podešavanje se nalazi na kontrolnom panelu, pod stavkom „power option“. Drugačije od modusa „stand-by“, kod „sleep“ modusa je kompjuter potpuno isključen i pored toga vrlo brzo može da se startuje.

4. WLAN-ruter isključiti: Ukoliko ruter nije stalno uključen, takođe može da se uštedi struja. Jer, čak i kada se WLAN ne koristi, ruter troši struju. Zbog toga ga treba noću isključiti.

5. Koristite dnevno svetlo: Čak i pozicija radnog stola može da vam uštedi struju. Radno mesto postavite ispred prozora. Kada je tmurno napolju koristite lampe čija svetlost može da se podešava, da ne svetle punim kapacitetom.

6. Aparati za zabavu imaju različitu potrošnju struje. Na primer, konzole za igrice troše struju duplo više nego televizor.

E2 portal   (Ekapija)