UŠTEDE KOD ADAPTACIJE – POTKROVLJA, PODRUMI, ANEKSI I TERASE

Adaptacija postojeće kuće je sama po sebi„zelenija“nego izgradnja nove.
Obim ovih projekata varira od samo prekrečiti kuhinju da rasturiti kuću do stubova. Sva preuređenja imaju zajedničko da su nadogradnja, a ne zamena , i obnova a ne izgradnja novog. Sa tačke gledišta izvora energije, renoviranje kuće , a ne izgradnja potpuno nove sa svim novim materijalima, je „zelenija“ stvar.

Šta čini preuređivanje „zelenim“? Ukratko, to znači tražeći iste ciljeve u preuređivanju kao što bi u izgradnji novog: energetska efikasnost, očuvanje resursa i zdravo unutrašnje okruženje.

Do toga se može stići doći na isti način kao i do novogradnje : Planiranjem i projektovanjem. Počnite sa energetskim audit-om vašeg doma kako bi se utvrdilo gde su najveće mogućnosti za „ozelenjavanje“, a onda tražite načine za poboljšanja u okviru budućih planova za adaptaciju.

I. POTKROVLJA
Pristup adaptaciji tavana zavisi o toga da li će to biti životni prostor.
U najširem smislu, potkrovlje je samo prostor između kosog krova i ostatka kuće. U zavisnosti od toga kako je kuća konstruisana, potkrovlje može biti bilo šta od prostora za skladištenje ili stambenog prostora do prostora za grejne i ventilacione kanale.
Ako vaš kosi krov daje pristojnu veličinu prostora, zašto to ne iskoristiti? Izolacija krova može da bude nezgodna i skupa, ali dobijeni prostor predstavlja odličan rezultat – ekonomski i ekološki.

Ako se mehanička oprema i kanali nalaze u potkrovlju, pametno je da se zapečate svi otvori i tretiraju kao polu – klimatizovan prostor. Potkrovlja koja nisu klimatizovana su delom unutra, delom napolju -oni su pod krovom, ali iznad izolacije. Da biste dovršili neprekidnu barijeru vazduha na plafonu/podu, važno je zapečati sve rupe, kao što su one duž vrhova zidova, oko osvetljenja, i oko dimnjaka. Putevi kude prolaze elektro i vodovodne instalacije često su veliki izvori curenja vazduha.
Mnogo dobre izolacije i vazdušno zaptivanje mogu da garantuju udobnost.

Krovovi iznad klimatizovanih tavana su obično izolovani vunom i poliuretanskom penom. Sa ovakvom izolacijom kanali za razne instalacije mogu naći svoje mesto a da ne zauzimaju životni prostor. Vazdušne praznine oko dimnjaka treba zatvoriti komadićima lima. Male razlike između lima i opeke treba zatvoriti proizvodima na bazi katrana i cementa.

II. PODRUMI
To može biti jeftin stambeni prostor, ali postoje stvari na koje treba obratiti posebnu pažnju. Adaptiranje neiskorišćenog kvalitetnog podruma u životni prostor je „zeleniji“ potez nego izgradnja novog.
Po svojoj prirodi, podrumi imaju viši nivo vlažnosti, manje prirodnog svetla, i ograničenu ventilaciju – sve ono što se mora prevazići tokom adaptacije u novi životni prostor. Jedan od zahteva je takođe i minimalna visina od poda do plafona. Prikrivanje instalacija iznad glave dodavanjem krute izolacije i pokrivke za prostor za spavanje na podu, mogu ponekad da otežaju adaptaciju.

Prvo i najvažnije, zaptivanje protoka vazduha i izolacija ostatka kuće.
Omotač zgrade – izolacija poda podruma i zidova kao i kapilarna mesta prekida između svih betona, greda i ploče .
Prozori – dovesti prirodno svetlo, često u malim količinama u toku dana, ali sa njima dolaze i pitanja energije i vlage. Ako će se podrum koristiti kao kućna kancelarija , za porodični boravak ili kao posebna spavaća soba, gradnja obično zahteva neke puteve za ulazak i izlazak u hitnim slučajevima.
Klimatizacija – Instalirajte alarme zatim i ugljen monoksid. Razmotrite instaliranje opreme za ventilaciju i kontrolu vlažnosti.
Efikasno grejanje i topla voda – Savremeni uređaji za sagorevanje obično zauzimaju manje prostora i ne moraju da se nalaze pored zidanog dimnjaka.
Vodovod – Izolacija bojlera i toplovodnih cevi.
Osvetljenje – Obezbediti prirodno svetlo. Obezbediti odgovarajuću mešavinu kolor/normalnog ambijenta i radnog osvetljenja. Instalirajte energetski efikasnu rasvetu.
Podovi – Ugraditi podove sa jakom površinom. Izbegavajte tepihe u prostorima gde ima vlage ili tamo gde može doći do izlivanja.
Zidovi i plafoni – Ne koristite gips pregradne materijale u vlažnim područjima. Ograničite upotrebu zidnih obloga u oblastima visoke vlage.
Nameštaj i oprema – Odaberite nameštaj i opremu koji ne upijaju vlagu. Izbegavajte nameštaj napravljen od iverice ili ploče srednje gustine koji neće trajati u vlažnim područjima. Kada je vlaga problem, izbegavajte potpuno tapaciran nameštaj.

III. ANEKSI
Aneks može da donese korist za celu kuću. Dodajući kvadraturu, dodajete „zelene“ karakteristike .
Aneks pruža odličnu priliku da se ostvari korist za celu kuću. Na primer, ako je postojeća zgrada ima slabu solarnu dobit i dnevnu svetlosti, razmotriti mogućnost za korišćenje prozora, krovnih prozora, i svetlarnika koji mogu doneti toplotu u kuću. Ili, u toploj klimi, planirati aneks koji može doneti hladovinu u druge delove kuće.

Treba shvatiti kako će aneks biti korišćen pre nego što se odlučite za njegovu veličinu. Novi prostor ne treba da bude veći nego što treba da bude. Planiranje novog prostora da bude što je moguće manji donosi korist na dva načina : troškovi izgradnje niski i smanjeni operativni troškovi i troškovi održavanja.

Pitanja na koje treba odgovoriti pre nego što počnete :
Da li će novi prostor biti fleksibilan ?
Može li novi prostor sam da se zagreva i hladi ?
Kako će novi prostor uticati na trajnost kuće ?
Koji tip temelja je najbolji ?

IV. TERASE
Terase i nadstrešnice se odupiru svim vremenskim prilikama. Terase i nadstrešnice mogu biti važni životni prostor, stvarajući privlačan prelaz između spoljašnjeg i unutrašnjeg. Zbog toga što su izloženi vremenu, oni neće biti tako trajni kao ostatak kuće ukoliko se ne koriste posebni materijali prilikom ugradnje.

Možda i najvažnije, posebnu pažnju treba posvetiti kako se terase i nadstrešnica pridodaju ostatku kuće. Dok su terase otvorene prema nebu, nadstrešnice su natkrivene.
Napraviti samostalne terase i nadstrešnice ima smisla za kuće izgrađene od cigle ili kamena.

E2 portal