VIŠE OD 1.000 LOKACIJA RECIKLAŽNIH KONTEJNERA U BEOGRADU

Foto: SRDA

Interaktivna mapa „Gde reciklirati“ (www.gdereciklirati.rs) ažurirana je i dopunjena sa više od 1.000 lokacija reciklažnih kontejnera u Beogradu, objavio je ekološki portal SRDA.

Dostupne su informacije o mestima podzemnih kontejnera za odvajanje otpada za reciklažu kao što su limenke, PET boce, papir i karton, staklena i Tetra Pak ambalaža.

Ažurirane su i lokacije zvona za staklo i reciklažnih ostrva koja se sastoje od po tri kontejnera.

Na mapi, koja postoji više od godinu dana, mogu se pronaći i lokacije presa za limenke, reciklomati i reciklažne kante u objektima, kao i gde su sakupljačke firme i reciklažni centri u prestonici.

„Potrudili smo se da građanima pružimo sveobuhvatne informacije o mestima za odlaganje otpada za reciklažu u Beogradu. Takođe, mapu redovno dopunjavamo lokacijama iz opština i gradova širom Srbije koji uvode primarnu separaciju“, rekla je urednica portala SRDA.rs Suzana Obradović, koja je i osmislila mapu.

Ona je istakla da su građani veoma zainteresovani za reciklažu, te da im samo treba ponuditi odgovarajuću infrastrukturu i informisati ih gde i kako da predaju otpad.

Kako je navedeno, reciklažna mapa Srbije obezbeđuje informacije gde gradjani mogu predati otpad za reciklažu i koju sakupljačku firmu ili reciklažni centar mogu da pozovu da preuzmu otpad.

Dostupna je pretraga prema 24 vrste otpada i prema lokalnim samoupravama.

Na mapi „Gde reciklirati“ mogu se pronaći i najbliža mesta za reciklažu u odnosu na lokaciju građana.

Na stranici „Šta se sakuplja“ posetioci mape mogu pronaći edukativne tekstove o vrstama otpada koji se recikliraju.

E2 portal