VLADA DOGOVORILA HITNE KORAKE ZA SMANJENJE ZAGAĐENJA VAZDUHA U SRBIJI

Hitni koraci, koji će u najkraćem roku biti preduzeti kako bi se uticalo na smanjenje zagađenje vazduha u zemlji, dogovereni su na prvom sastanku Radne grupe za zaštitu vazduha u Srbiji, održanom juče, 21.januara.

Među prioritetima je apostrofirano usvajanje nacionalnog plana za smanjenje emisija (NERP), kojim će biti verifikovane dosadašnje aktivnosti i definisani novi ciljevi.

Dogovoreno je odobravanje subvencija za kupovinu elektro i hibridnih vozila i u tom kontekstu postavljanje brzih elektro-punjača na ključnim mestima putnih koridora. Takvi punjači već postoje na naplatnim stanicama u Subotici, Šidu, Dimitrovgradu, Preševu i Bubanj Potoku, a u narednih dva meseca, najkasnije, trebalo bi da budu postavljena još tri: na naplatnoj stanici u Vrčinu i dva u Nišu, na naplatnoj stanici Nais.

Među prioritetima je i pošumljavanje Srbije, a resorni ministar Goran Trivan istakao je da se na tome već radi i da je sve spremno za nastupajući period sadnje drveća i to za teritoriju cele zemlje.

Na sastanku je razgovarano i o pronalasku načina na koji bi što veći broj gradskih toplana prešao sa fosilnih energenata, kao što su mazut, ugalj i lož ulje, na korišćenje biomase.

Projekat „Podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije – razvoj tržišta biomase“, koji tako nešto predviđa, već je potpisan u nekoliko gradova u Srbiji.

Poseban akcenat stavljen je na situaciju u Beogradu i razvoj koncepta „smart city“, odnosno pametnog grada.

E2 portal   (Ekapija)