WWF: POPULACIJE DIVLJIH VRSTA SMANJENE ZA 69 ODSTO OD 1970.GODINE

Foto: WWF

Svetska organizacija za zaštitu prirode (WWF) upozorila je juče, na Međunarodni dan biodiverziteta, na dramatičan pad bioraznovrsnosti u svetu i pozvala na hitno preduzimanje konkretnih mera kako bi se taj trend zaustavio.

Prema WWF-ovom poslednjem Izveštaju o stanju planete, populacije divljih vrsta u proseku su smanjene za 69 odsto od 1970. godine.

Iz WWF-a podsećaju da je pre pola godine usvojen Globalni okvir za biodiverzitet Kunming-Montreal, kojim se svet obavezao na zaustavljanje i poništavanje gubitka biodiverziteta do 2030. godine, uz upozoravajuće podatke.

Prema WWF-ovom poslednjem Izveštaju o stanju planete, populacije divljih vrsta u proseku su manje za 69 odsto od 1970. godine, dok je pre nešto više od deset godina WWF-ov Izveštaj o stanju planete pokazivao da su populacije vrsta smanjene za oko 30 odsto u odnosu na 1970. godinu.

Danas je posebno alarmantno kod populacije slatkovodnih vrsta, koje su smanjene za 83 odsto u odnosu na 1970. godinu, navedeno je u saopštenju.

Saradnica za komunikacije u WWF Adriji Aleksandra Ugarković naglasila je da je sada, kada je postignut globalni sporazum, potrebna hitna akcija.

„Ne smemo da dozvolimo da se ponovi situacija s klimatskim pariskim dogovorom, koji je godinama čekao da bi se počelo sa realizacijom. Nauka je jasna, stanje prirode ozbiljno je narušeno, a donosioci odluka moraju što pre da uvrste zaštitu prirode u prioritetne teme“, rekla je Ugarković.

Iz WWF-a su ukazali da je bioraznovrsnost mreža života na zemlji.

Kako je navedeno, 80 odsto ljudi koji žive u ruralnim područjima u zemljama u razvoju oslanja se na tradicionalne biljne lekove za osnovne zdravstvene potrebe.

Više od 70 odsto prirodnih površina prenamenjeno je u obradive površine.

Na globalnom nivou baci se 40 odsto hrane koja se proizvodi na ovim obradivim površinama, čime se pokazuje da je uzalud uništena mreža života na tom području, naveli su iz WWF-a.

„Gubitak biodiverziteta je velika pretnja za sve nas – pojedinačno i na nivou država. Posebno treba istaći poslovni sektor, koji snosi poveći deo krivice i vreme je da se uključi u zaustavljanje uništavanja biološke raznovrsnosti. Zajedno s vladama, oni treba da osiguraju sredstva koja će obezbediti punu primenu Globalnog sporazuma i život u skladu s prirodom“, dodala je Ugarković i navela da WWF nudi stručnost i alate da pomogne korporacijama.

E2 portal (Beta)