BIOMASA- NAJZNAČAJNIJI IZVOR OIE U SRBIJI

Biomasa je najznačajniji potencijal obnovljivih izvora energije (OIE) u Srbiji, a iako trenutno radi samo 35 biogasnih postrojenja, ukupne snage 34,2 megavata (MW) koja su stekla status povlašćenog proizvođača i prodaju električnu energiju po povlašćenoj ceni (fid-in tarifa), predsednik Udruženja biomasa Srbija Danko Vuković očekuje da se vrlo brzo njihov broj udvostruči.

„Pored bioelektrana koje su u funkciji, postoji izmedju 70 i 80 elektrana u privremenom statusu što znači da su u raznim stadijumima izgradnje. Neke su tek u fazi projektovanja, neke u fazi dobijanja privremenih dozvola. Mi možemo da očekujemo sigurno u narednih nekoliko godina da će u Srbiji postojati oko 100 megavata instalisane snage iz biogasnih elektrana“, rekao je Vuković.

U prvom investicionom ciklusu do 2021. godine, ukupna vrednost ulaganja u biogasne elektrane u Srbiji bila oko 150 miliona evra. U narednom periodu se može očekivati novi ciklus investicija u tu oblast, jer se pored ostalog usvajanjem izmena Zakona o korišćenju OIE očekuju prve aukcije za nove kapacitete iz obnovljivih izvora.

„Ukoliko bi se poredili sa Nemačkom, u Srbiji bi trebalo da postoji 2.000 do 3.000 biogasnih elektrana, međutim sasvim je realno da postoji nekoliko stotina gasnih elektrana. Recimo 200 do 300 biogasnih elektrana koje bi mogle da rade isključivo na poljoprivredni otpad, otpad iz prerađivačke industrije, konditorske industrije. To bi značilo, ukoliko bi Srbija imala 200 ili 300 elektrana, da bi mogli da zadovoljimo 50 odsto potreba prirodnim gasom, isključivo iz biogasa, što je jedan veoma važan strateški izvor i omogućio bi energetsku diversifikaciju u snabdevanju gasom Srbije.
Jedan od ciljeva Udruženja je i da podstakne upotrebu biometana uveđenjem zakonske regulative za njegovo korišćenje.

„Trenutno biogasna postrojenja u Srbiji ne mogu da upumpavaju biometan u mrežu, jer za to ne postoji zakonski okvir. Kad to bude izvedeno to će značiti mnogo veću efikasnost u korišćenju toplotne energije u biogasnim elektranama, jer ćete moći da imate kogeneraciono postrojenje u centru grada pored fabrike, škole, bolnice, a proizvodnju gasa u ruralnoj sredini i moćićete da koristite i električnu i toplotnu energiju.

Potencijal biomase u Srbiji procenjuje se na 3,4 Megatona ekvivalenta nafte (Mtoe) godišnje, od čega je 48 odsto poljoprivredna, a 44 odsto drvna biomasa.

E2 portal (Beta)