ZELENA GRADNJA

Zelena ili održiva gradnja se odnosi na strukturu i korišćenje procesa koji su ekološki održivi i koji su efikasni tokom celog životnog ciklusa jedne zgrade (kuće): od projekta, izgradnje, održavanja, renoviranja i na kraju rušenja. Drugim rečima, zelena gradnja podrazumeva pronalaženje ravnoteže između gradnje i održivog razvoja. To zahteva blisku saradnju dizajnerskog tima, arhitekte, inženjera i klijenta u svim fazama projekta.

Iako se nove tehnologije stalno razvijaju, cilj zelene gradnje je  da se smanji negativan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Efikasno korišćenje vode, energije i drugih resursa, smanjenje otpada, zagađenja životne sredine, sve su to ciljevi zelene gradnje.

Prvo pravilo zelene gradnje je da je najzelenija ona zgrada koja nije sagrađena. Pošto se u toku gradnje uvek uništava gradilište, najpoželjnije je (ali ujedno i nemoguće) ne graditi, u smislu smanjenja lošeg uticaja na životnu sredinu. Drugo pravilo je da zgrada treba da bude što manja. Treće pravilo je da se ne gradi masovno, pa čak i ako se koriste energetski efikasni i ekološki metodi.

Za zelenu gradnju se koriste materijali koji imaju nizak uticaj na životnu sredinu, i jedino tada takva gradnja ima višestruke benefite. Sa estetske strane zelene arhitekture ili održivog dizajna je filozofija u projektovanju zgrada koja je u harmoniji sa izvornim funkcijama i resursima okruženja koje je predviđeno za gradnju.

Da biste u novom domu smanjili potrošnju energije, veoma se vodi računa o smanjenju curenja vazduha kroz omotač zgrade. Takođe su bitni prozori visokih performansi, i odlična izolacija u zidovima, plafonima i podovima. Obično se u blizini prozora postavlja drveće koje leti pruža dovoljno hlada. Postavljanje prozora na pravoj strani je neophodno da bi se obezbedilo što više dnevnog svetla. Solarno grejanje vode dodatno smanjuje troškove energije.

Korišćenje obnovljivih izvora energije kroz solarnu energiju, energiju vetra, hidroenergiju ili biomasu, može značajno da smanji negativan uticaj objekta na životnu sredinu.

Smanjenje potrošnje vode i zaštita kvaliteta vode su ključni ciljevi održive gradnje. Kritično je pitanje potrošnje vode u mnogim oblastima u svetu, i zato je neophodno voditi računa o tome. Bitno je omogućiti prečišćavanje vode i njeno ponovno korišćenje. Otpadne vode mogu biti svedene na minimum, obazrivim odvrtanjem slavine.

Građevinski materijali koji se smatraju „zelenim“ uključuju građu od sertifikovanih šuma, poput bambusa, slame, zatim recikliranog kamena, recikliranih materijala i drugih proizvoda koji su netoksični, koji su za višekratnu upotrebu, održivi i mogu da se recikliraju.

E2 portal