ZELENI TRENDOVI ZA 2022.GODINU

Tokom proteklih 12 meseci, pojavilo se bezbroj „zelenih“ inovacija, koje mogu da pomognu kako pojedincima, tako i preduzećima, a mi vam predstavljamo neke od njih.

  1. Regeneracija ekosistema i povećanje biodiverziteta- Regeneracija je više od obećanja da neće biti nanešena šteta, radi se o ostavljanju sveta u pozitivnijem stanju. To zahteva aktivne načine da živimo zdravije, da se hranimo održivije, bez uništavanja prirodnog sveta. U Velikoj Britaniji su na primer autobuska stajališta rešila problem opadanja broja pčela- postavljeni su zeleni krovovi, koji su dizajnirani da privuku oprašivače. U područjima sa toplijom klimom, koja su podložna šumskim požarima, rešenje su građevine nalik na nebodere, koje postepeno raspršuju seme i hranjive materije u tlu.
  2. Agroinovacije– načini na koje čovečanstvo trenutno koristi zemljište su glavni doprinos klimatskim promenama i gubitku biodiverziteta. Korišćenje zemljišta čini 23% emisija gasova staklene bašte, pri čemu se većina može pripisati poljoprivredi. Zbog toga ne iznenađuje što zeleno agrotehnološko tržište napreduje. U Nemačkoj, najbrže rastuća urbana poljoprivredna kompanija na svetu je uvela novi vertikalni sistem za poljoprivredu, koji štedi do 10.000.000 litara vode godišnje. Lokalna proizvodnja hrane na ovaj način ne samo da koristi 95% manje vode i nula hemijskih pesticida, već i smanjuje potreban transport za 90%.
  3. Održivi radni prostori – vreme velikih društvenih promena može da bude katalizator za inovacije, i usred pandemije Covid19, svi smo videli poboljšanja u oblastima video poziva i filtracije vazduha. Posao i putovanja su dve oblasti koje su posebno pogođene. Inovacije kao odgovor na trenutnu krizu mogle bi da se razviju u održivije načine rada u budućnosti. U Velikoj Britaniji su dizajnirane radne kapsule, napravljene od održivih materijala, dizajnirane da poboljšaju ljudsko zdravlje i da pozitivno utiču na produktivnost. Kapsule će biti postavljene u blizini glavnih železničkih stanica, u blizini tržnih centara i sl, a moći će da se rezervišu šutem aplikacije.
  4. Održivost okeana– danas je „plava ekonomija“ koncept u nastajanju koji podstiče bolje upravljanje našim „plavim“ resursima. Okean je ključan za sprečavanje klimatske katastrofe, jer se procenjuje da apsorbuje najmanje četvrtinu svetske emisije ugljen-dioksida. Morski svet je takođe izvor inspiracije i inovacije, kada je u pitanju rešavanje nekih od najtežih izazova održivosti. U Velikoj Britaniji naučnici istražuju sposobnost dagnji da filtriraju mikroplastiku iz prirodnih vodenih puteva. Dagnje su neverovatno efikasne i u jednom danu kvadratni metar dagnji može da filtrira 150.000 litara vode. Morske alge su veoma dobre u izdvajanju ugljenika i imaju širok broj upotreba- od hrane do proizvodnje energije. U Indiji se morske alge uzgajaju u velikom obimu, upravo zbog pomoći u izdvajanju ugljenika.
  5. Održivi gradovi – do 2050.godine više od 70% svetske populacije će živeti u gradovima i drugim urbanim sredinama. Širom sveta, već sada živi oko 55%. A kako globalna zajednica postaje sve urbanija, gradska infrastruktura će morati da se dizajnira imajući na umu održivost. Na konferenciji COP26 su se pojavili mnogi gradovi i prikazali svoja rešenja. Inovacija, koja je u Nemačkoj privukla veliku pažnju je biciklistička staza sa solarnim panelima, koja generiše osvetljenje i električnu energiju. Ima fotonaponske panele koje mogu da proizvedu 2.000 megavat sati električne energije po kilomtreu biciklističke rute. Jedan kilometar staze može da proizvede dovoljno električne energije za 750 domaćinstava.
  6. Osnaživanje etičke potrošnje digitalnim tehnologijama – prema nedavnom istraživanju, više od polovine kupaca smatra da je prioritet da živi na ekološki svestan način života, pri čemu je 4 od 10 ispitanika zabrinutije za održivost sada, nego pre pandemije. Pojavljuju se mnoga rešenja koja će pomoći potrošačima da ispune svoja ekološka očekivanja. Javljaju se startap kompanije, a jedna od njih ima na zalihama samo robu sa ekološki prihvatljivom ambalažom, niskom emisijom ugljenika i posvećenošću društvenom dobru. Kupci pri plaćanju dobijaju kompletan izveštaj kako njihova kupovina ima pozitivan uticaj. U Francuskoj, alat omogućava kompanijama da dobiju rezultat koji meri njihov uticaj na životnu sredinu. Platforma nudi potrošačima ekološki odgovorne alternative u mnogim oblastima, uključujući hranu, način života, modu, energiju, transport i stanovanje. U međuvremenu, preduzećima se nudi katalog sa više od 800 inovacija i alternativa , od dobavljača zelene električne energije do dobavljača za reciklažu otpada- sve da bi poboljšali svoj rezultat.

E2 portal