ZGRADA SA NULTOM POTROŠNJOM ENERGIJE

nulta potrošnja energije
Zgrada sa nultom potrošnjom energije

Zgrada sa nultom potrošnjom energije predstavlja objekat sa nultom neto potrošnjom energije i nultom neto emisijom ugljen-dioksida. Ovakav objekat ne povećava količinu gasova staklene bašte u atmosferi. Većina ovakvih zgrada dobija  više od polovine njihove energije iz mreže, i drugom prilikom vrati istu količinu energije. Zgrade koje proizvode višak energije se nazivaju „energetske plus zgrade“, a zgrade koje troše malo više energije nego što je proizvedu su „ultra niske energetske kuće“.

Tradicionalne zgrade troše 40% ukupne energije fosilnih goriva u Evropi i Americi, i značajno doprinose efektu staklene bašte. Princip nulte potrošnje energije se posmatra kao sredstvo za smanjenje emisije ugljenika i smanjenje zavisnosti od fosilnih goriva, i mada su zgrade sa nultom potrošnjom energije retkost i u razvijenim zemljama, one ipak dobijaju sve više na značaju i popularnosti.

Većina objekata sa nultom potrošnjom energije koristi elektirčnu mrežu za skladištenje energije, ali neke su i nezavisne od mreže. Energija se obično dobija „na licu mesta“ od sunca ili vetra uz istovremeno smanjenje ukupne potrošnje energije.

Razvoj modernih zgrada sa nultom potrošnjom je moguć ne samo kroz napredak novih energetskih i građevinskih tehnologija, nego i kroz istraživanja i prikupljanja podataka o takvim izgrađenim objektima. Ovaj koncept je primenjiv za proizvodnju i očuvanje širokog spektra resursa u objektima (voda, otpad, energija). Energija je prvi resurs koji je na meti, očekuje se da konstantno bude efikasna.

Postoji više različitih definicija zgrade sa nultom potrošnjom energije:
Nulta neto potrošnja energije unutar kompleksa (net zero site energy use) – količina energije proizvedena unutar kompleksa koristeći obnovljive izvore energije jednaka je količini energije koja je potrošena unutar kompleksa. Ovom definicijom se definiše zgrada nulte potrošnje u SAD-u .

Nulta neto potrošnja izvorne energije (net zero source energy use) – objekat proizvodi istu količinu energije koju i potroši, a uz to mora proizvesti i energiju koja se troši prilikom transporta energije do objekta. S obzirom da ovaj tip u kalkulaciju uzima i gubitke prilikom prenosa električne energije, ova vrsta zgrade nulte energije mora da generiše više električne energije od zgrade sa nultom neto potrošnjom energije unutar kompleksa.

Nulta neto energetska emisija (net zero energy emissions) – van SAD-a i Kanade, zgrada sa nultom potrošnjom energije definiše se kao zgrada sa nultom neto energetskom emisijom, a to je poznato još i kao zgrada bez otiska ugljenika ili zgrada bez emisija. Pod ovom definicijom podrazumieva se balansiranje emisija ugljenika koje su generisane upotrebom fosilnih goriva unutar ili izvan kompleksa sa količinom energije koja je unutar kompleksa proizvedena koristeći obnovljive izvore energije.

Nulta neto cena energije (net zero cost) – U ovom tipu objekta cena kupovanja energije balansirana je sa cenom energije koja se prodaje mreži, a generisana je unutar kompleksa.
Nulta potrošnja energije van kompleksa (net off-site zero energy use) – Prema ovoj definiciji zgrada bi se mogla smatrati zgradom nulte potrošnje energije i u slučaju kad je 100% energije koju kupuje generisano pomoću obnovljivih izvora energije, čak i ako su ti izvori energije van kompleksa.

Odvojena od mreže (off-the-grid) – Zgrade sa nultom potrošnjom energije koje su odvojene od mreže, tj. nisu priključene neki izvor energije koji nije unutar kompleksa. Takve zgrade zahtevaju distribuiranu proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i pripadajuće kapacitete za skladištenje te energije (u slučauj kada je oblačno, nema vetra).

E2 vesti   (Inhabitat)