ZNAČAJNO PORASTAO UDEO ENERGIJE IZ SUNCA

Iako je planirano korišćenje energije sunca u 2024. godini za 207%, biogasa za 41%, a energije vetra za 28% više u odnosu na procenjenu energiju u godini pre, planirani uvoz (sa tranzitom) električne energije za 19% je veći za ovu godinu u odnosu na procenjeni uvoz 2023. godine.

Ukupna raspoloživa energija u 2024. godini iznosi 17,057 miliona tona ekvivalenata nafte (Mtoe), što je za 4% više od ukupne procenjene količine energije za snabdevanje u 2023. godini. Potrebna količina primarne energije obezbediće se 58% iz domaće proizvodnje i 42% iz neto uvoza, navedeno je u Odluci o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2024. godinu.

Bruto proizvodnja električne energije u 2024. godini planira se u iznosu od 40.585 GWh, što je za 1% više u odnosu na procenjenu proizvodnju u 2023. godini.

Najviše bi u ovoj godini struje trebalo da proizvedu termoelektrane 25.894 GWh ili 64%, od hidroelektrana očekuje se proizvodnja 10.504 GWh ili 25,9%. Elektrane na vetar trebalo bi da proizvedu 1.309 GWh, solarne 129 GWh, od kojih su kupci-proizvođači 15 GWh.

U 2024. godini planirano je povećanje proizvodnje primarne energije iz vetra, solara, biomase, biogasa i otpada u odnosu na 2023. godinu za 1%, a predviđeno je da u strukturi planirane ukupne domaće proizvodnje primarne energije za 2024. godinu, OIE učestvuju sa 30%, isto koliko i godinu pre.

U ovoj strukturi najveće je učešće čvrste biomase 58%, hidropotencijala 30%, energije vetra 4%, dok biogas, energija sunca, obnovljivog industrijskog otpada, deponijskog gasa i geotermalna energija učestvuju sa 8%.

Planirano je korišćenje hidropotencijala velikih vodenih tokova (bez proizvodnje RHE Bajina Bašta) za 13% manje od procenjenog u 2023. godini, ali je zato planirano korišćenje energije sunca u 2024. godini 207% više u odnosu na procenjenu energiju u godini pre.

Planirano korišćenje biogasa u 2024. godini za proizvodnju električne i toplotne energije je za 41%, a energije vetra za 28% više u odnosu na procenjenu vrednost u 2023. godini.

E2 portal (eKapija)