ZRENJANIN RASPISAO POZIV ZA DODELU ENERGETSKIH VAUČERA

Grad Zrenjanin raspisao je javni poziv za dodelu energetskih vaučera, čija vrednost iznosi 15.000 dinara, a može se ostvariti za utrošenu električnu energiju, gas ili isporučenu toplotnu energiju putem sistema daljinskog grejanja.

Realizuje se tako što će Grad Zrenjanin prenos sredstava vršiti isključivo snabdevačima energenata, navedenim u zahtevu korisnika kome je rešenjem utvrđeno pravo na subvenciju.

Glavni uslovi su da podnosilac prijave za domaćinstvo ima minimum šest meseci prebivalište na teritoriji Zrenjanina i da ukupan mesečni prihod, umanjen za poreze i doprinose, po članu porodice, ostvaren u tri meseca koji prethode mesecu u kom je podnet zahtev, ne prelazi iznos od 25 hiljada dinara, navedeno je na zvaničnom sajtu grada.

Rok za podnošenje prijava je 1. decembar 2022. godine.

E2 portal (eKapija)