5 ZEMALJA KOJE PROIZVODE NAJVIŠE SOLARNE ENERGIJE

Iako se može učiniti i više da bi se iskoristila solarna energija, nekoliko zemalja je već preuzelo vodeću ulogu u korišćenju energije sunca i koristi je kao izvor električne energije.

Nemačka

Nemačka se već dugo oslanja na solarnu energiju i nalazi se na čelu zemalja koje proizvode najviše solarne energije. Ispunjava više od 50% dnevnih energetskih potreba zahvaljujući solarnoj energiji.Iako je Nemačka daleko od sunčane zemlje, njen cilj je da se do 2050.godine oslanja 100% na solarnu i druge obnovljive izvore energije.

Kina

Kao nacija sa najvećom populacijom i ugljeničnim otiskom, posvećenost Kine za obnovljive izvore energije je ohrabrujuća. Od 2015.godine, Kina je najveći proizvođač i kupac solarnih panela. Satelitske slike pokazuju ogroman rast solarnih farmi širom Kine. Drastično povećanje solarne energije u Kini proističe iz velike potrebe za električnom energijom, kao i teške krize zbog zagađenog vazduha.

Japan

Kao jedna od najgušće naseljenih zemalja na svetu, Japan nema luksuz da poseduje velike delove zemlje koji su prekriveni solarnim panelima. Uprkos nedostatku otvorenog prostora, Japan je među svetskim liderima u proizvodnji solarne energije. Nakon katastrofe u nuklearnoj elektrani Fukušima 2011.godine, Japan je ozbiljno posvećen solarnoj energiji, i otišli su toliko daleko da su stvorili „solarna ostrva“ sa hiljadama vodootpornih solarnih panela. Nove generacije solarnih farmi imaju i više prednosti, a jedna od njih je da se efikasnije hlade vodom.

Italija

Iako ne proizvodi količinu solarne energije kao druge vodeće zemlje, Italija ispunjava oko 10% energetskih potreba zahvaljujući solarnoj energiji.

SAD

SAD su nastavile da poboljšavaju svoj položaj kao jedne od država lidera u proizvodnji solarne energije. Povećanje se može pripisati velikim podsticajnim sredstvima vlade namenjenim stanovništvu, i očekuje se da će narednih godina proizvodnja solarne energije značajno porasti.

E2 portal