9 PRIMERA ENERGETSKE EFIKASNOSTI

ustede, energetska efikasnost
9 primera energetske efikasnosti

Energetska efikasnost je proces smanjenja potrošnje energije infrastrukture, objekata, zgrada, mašina, uređaja, proizvoda, usluga, poslovnih procesa, aktivnosti i transporta. Efikasnost je suprotno od otpada. Energetska efikasnost može da smanji troškove, poboljša konkurentnost, smanji negativan uticaj na životnu sredinu i poboljša kvalitet života.

Ovo su neki od uobičajenih primera energetske efikasnosti:

Ponovna upotreba – za renoviranje starih zgrada je potrebno mnogo manje energije, nego da se zgrade ruše i grade ispočetka.

Pasivni dizajn – koristi sunčevu energiju za grejanje i hlađenje prostora. Smanjuje potrebu za grejanjem i hlađenjem za oko 40%.

Korišćenje resursa – korišćenje resursa koji su dostupni, poput solarnih panela koji skupljaju energiju zahvaljujući sunčevoj svetlosti.

Efikasan dizajn – stvari konstruisane da koriste manje energije. Poboljšanje dizajna je velik korak. Na primer, obična sijalica pretvara manje od 5% energije u vidljivo svetlo. Bela LED sijalica može da premaši efikasnost od 20%.

Način života – promene u načinu života kao što je na primer život u blizini stvari koje su vam neophodne, može da ima značajan uticaj na potrošnju energije. U Japanu, kampanja Cool Biz podstiče kancelarijske radnike da se leti neformalno oblače kada idu na posao, a kompanije podešavaju klima uređaje na 28 stepeni Celzijusa.

Isključujte aparate – kada ih ne koristite. Smanjite prekomernu spoljnu rasvetu koja može da predstavlja svetlosno zagađenje.

Održavanje – održavanje stvari u dobrom stanju može da smanji potrošnju energije. Popravljanje stvari, a ne njihova zamena, takođe pomaže u uštedi energije.

Smanjenje otpada – naročito se odnosi na nepotrebnu potrošnju energije. Renoviranje stare zgrade da se poboljša izolacija je odličan način u smanjenju curenja vazduha i trošenja energije.

Korišćenje – postizanje visoke stope korišćenja. Na primer, voz koji prevozi hiljade putnika, naspram automobila sa jednim putnikom.

E2 vesti