DANCI SU PROŠLE GODINE RECIKLIRALI 92% POVRATNE AMBALAŽE

1,4 milijarde flaša i limenki vraćeno je i reciklirano tokom prošle godine u Danskoj! 2019.godina je bila rekordna godina za cirkularnu ekonomiju u toj državi. Ovo je doprinelo životnoj sredini, klimi i poslovanju.

Uspeh danskog sistema recikliranja se oslanja na danska domaćinstva. Skupljaju flaše i limenke i donose ih u reciklažne centre ili na automate postavljene u supermarketima.

Danci plaćaju malu dodatnu naknadu za svaku flašu ili konzervu koju kupe, i novac im se vraća kada vrate praznu ambalažu.

Povećane količine povratne ambalaže dovode do otvaranja više postrojenja za reciklažu u Danskoj.

E2 portal   (State of green)