DANI URBANE MOBILNOSTI

Danas, 29. septembra počeli su Dani urbane mobilnosti 2020. (Urban Mobility Days 2020) i traju do petka 2. oktobra. S obzirom na aktuelnu zdravstvenu krizu, svi događaji mogu da se prate online i na društvenim mrežama.

Ovogodišnju prvu veliku digitalnu konferenciju Evropske komisije o urbanoj mobilnosti možete pratiti putem ovog linka, a snimci će biti naknadno dostupni. Online format Dana urbane mobilnosti omogućuje uključivanje velikog broja učesnika, i učestvovanje u panelima uz razmenu znanja i iskustava o najvažnijim temama urbane mobilnosti.

Dani urbane mobilnosti objedinjuju dva vodeća događaja iz kalendara događanja na temu urbane mobilnosti – konferenciju CIVITAS Forum i Evropsku konferenciju o planovima održive urbane mobilnosti (SUMPs), i predstavljaju jedinstveni forum za interakciju i razmenu iskustava između kreatora politika, lokalnih vlasti, akademika, organizacija civilnog društva i ostalih koji se bave mobilnošću, kao i svih onih koji koncept SUMP-a primenjuju u praksi.

Tokom održavanja digitalne konferencije delegati će imati priliku upoznati se sa uspešnim primerima CIVITAS Living Labs projekata, ali i ostalih projekata održive urbane mobilnosti i primera dobre prakse u Evropi i šire.

Na Danima urbane mobilnosti učesnici će nastojati da povežu inicijative za mobilnost sa nultim emisijama, sa širim naporima EU-a u borbi protiv klimatskih promena i pretvaranju Evrope u prvi klimatski neutralan kontinent do 2050.

Konferencija će se takođe baviti otpornošću urbane mobilnosti u nepredviđenim okolnostima zdravstvene krize, i predstaviće se izveštaj o dosadašnjim saznanjima stečenim tokom pandemije COVID-19.

E2 portal