Decembar Mesec voda – Poziv za privredu i građane

Udruženje 3e, Mreža inspektora Srbije i NALED lansirali su danas kampanju „Mesec voda“ tokom koje će svi zainteresovani građani, privreda i organizacije civilnog društva moći da putem sajta www.jpd.rs (pogledajte predloge klikom na link) nominuju predloge za zaštitu vodnih resursa. Kampanja je deo projekta „Javno-privatni dijalog za razvoj“ koji sprovode NALED i Republički sekretarijat za javne politike, a podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Tokom kampanje predstavnici privrede, organizacije civilnog društva, jedinice lokalnih samouprava, inspektori, stručna javnost i svi zainteresovani građani će imati prilike da postanu deo širokog javno-privatnog dijaloga u okviru koga će moći da se upoznaju sa domaćom i evropskom regulativom u oblasti zaštite voda, najboljim praksama i rešenjima, ali i da sami ukažu na izazove i ponude preporuke za unapređenje sistema otpadnih voda, putem kontakt forme na vebsajtu www.jpd.rs.

Evropska regulativa propisuje da preduzeća koja ispuštaju otpadne vode moraju da do 2025. svoje emisije usklade sa propisanim vrednostima i reše problem prečišćavanja. Dotad je potrebno da izrade akcioni plan prema kome će postepeno smanjivati količinu zagađenja i o tome izveštavati nadležne institucije. Uz to, važno je unaprediti inspekcijski nadzor.

U proteklih nekoliko decenija izgrađeno je nešto više od 50 postrojenja od kojih je u funkciji oko 30, a tek desetak radi po najvišim standardima.

Pored 1,5 milijarde evra, koliko je neophodno za postrojenja, lokalne samouprave moraće da ulože i 2,5 milijardi u obnovu postojeće i izgradnju nove kanalizacione mreže, kako bi uspešno prikupile otpadne vode i usmerile ih u pogone za prečišćavanje. To bi pomoglo da se poveća broj domaćinstava koja su obuhvaćena nekim stepenom prečišćavanja otpadnih voda, a kojih je tek nešto više od 10%.

Trenutno se u Srbiji prečišćava između 5% i 10% otpadnih voda, a od ukupno ispuštenih 400 miliona kubnih metara godišnje, najveći deo dolazi iz domaćinstava, od kojih je manje od dve trećine priključeno na kanalizaciju. Sledi industrija koja je, prema podacima Zavoda za statistiku, u prošloj godini ispustila 119 miliona kubika. Najveći zagađivači su sektori prerađivačke industrije (47%), snabdevanja električnom energijom (42,3%) i rudarstva (10,7%).

E2 portal (NALED)