DIREKTIVA O VODI ZA PIĆE STUPILA NA SNAGU U EU

Direktiva o vodi za piće, čiji je osnovni cilj da se postigne nulta zagađenost, stupila je na snagu u Evropskoj uniji, a države članice moraju da je implementiraju u nacionalno zakonodavstvo i da se pridržavaju njenih odredbi.

U Evropskoj komisiji navode da nova pravila predstavljaju jedan od najviših svetskih standarda za vodu za piće, u skladu sa ambicijom nulte zagađenosti objavljenom u Evropskom zelenom dogovoru. Takođe, Direktiva je odgovor na prvu uspešnu Evropsku građansku inicijativu “Right2Water”, koja je prikupila 1,6 miliona potpisa podrške poboljšanju pristupa bezbednoj vodi za piće za sve Evropljane.

Virginijus Sinkevičijus, EU komesar za životnu sredinu, okeane i ribarstvo, izjavio je da se Direktiva bavi opasnim hemikalijama i mikroplastikom koji završavaju u vodi za piće, čineći je bezbednom za piće i bezbednom za životnu sredinu.

“Da bi se obezbedio visok kvalitet vode za piće, Direktiva uključuje ažurirane bezbednosne standarde, uvodi metodologiju za identifikaciju i upravljanje rizicima kvaliteta u celom lancu snabdevanja vodom, uspostavlja listu supstanci u nastajanju kao što su mikroplastika i endokrini disruptori, kao i nove vrste hemikalija koje treba pratiti. Pri tome uvodi odredbe o usaglašenosti za proizvode koji se koriste u kontaktu sa vodom za piće”, stoji u saopštenju EK.

Nova direktiva se bavi i gubitkom vode jer se sada u proseku 23 odsto prečišćene vode u EU gubi tokom distribucije.

E2 portal (Cord)