DOMAĆI NAUČNICI RAZVIJAJU BIODEGRADIVNE STENTOVE

Beograd je domaćin trodnevne naučne konferencije iz kompjuterskog bionženjeringa. Kompleksna oblast koja obuhvata nanomedicinu, inženjering tkiva, biomehaniku, okupiće oko 200 naučnika i istraživača iz celog sveta.

Osma konferencija prvi put se održava u Srbiji u organizaciji Univerziteta u Beogradu i Kragujevcu. Kragujevčani su već postigli zapažene rezultate u toj oblasti koja predstavlja medicinu budućnosti.

Kada je pacijentu iz Kragujevca, pre deset godina, prvi put u Srbiji, implantatom od veštačkog materijala, zamenjena obolela grudna kost, bilo je to revolucionarno dostignuće naučnika sa Fakulteta inženjerskih nauka.

Do danas su nastavljene simulacije na nivou ćelija kojima se ispituju i traže veštački materijali, koji oponašaju određeni organ.

– Kada pacijent dođe kod lekara, shodno njegovoj dijagnozi, shodno njegovom ličnom kartonu, starosti, treba da se na osnovu te baze, izabere najbolji materijal za njega. Dakle, to je nešto, što se danas zove, personalizovana medicina – objašnjava Tijana Šuštečić iz Centra za bioinženjering.

Pomoću kompjuterskih programa, danas se istražuje ciljana upotreba lekova, predviđa tok bolesti. Spoj inženjerstva i medicine, najviše koristi donosi pacijentima.

– Radim rekonstrukciju srčanih arterija, u pitanju su koronarne arterije, desna i leva. Moj zadatak konkretno je, da odradim simulaciju strujanja krvi kroz tu arteriju i na osnovu rezultata, odnosno pritisaka, mogu da dam lekarima procenu, da li je ta arterija za operaciju ili nije – navodi Igor Savić istraživač u Centru za bioinženjering.

Operacija podrazumeva, ugradnju stenta. Grupa naučnika u kragujevačkom Centru za bioinženjering ispituje novu generaciju koja je u prototip fazi.

– Biodegradivni stentovi imaju veliku prednost, nakon godinu dana obave onaj prvi, primarni posao, otvore arteriju omoguće normalnu cirkulaciju i nakon godinu dana nestanu iz arterije. Ukoliko pacijent ponovo ima trendenciju da kasnije razvije istu bolest, praktično na istom mestu može da se implementira novi stent – ističe Dejan Nikolić.

– Ulažemo napore u to da proizvedemo biorazgradivi stent, kasnije veštački krvni sud. Tendencija je da se naši organi i delovi našeg tela jednog dana zamenjuju – navodi Marko Živanović.

Svoje radove i rezultate do kojih su došli kragujevački naučnici, predstaviće na skupu u oblasti bioinženjeringa, koji se prvi put održava u Srbiji.

– Naša grupa će prezentovati preko 30 radova. To su sve mladi istraživači, iz oblasti nanomaterijala, tehnologije, kompjuterske simulacije kardiovaskularnog sistema, implantata, ortopedije, nervnih organa, ćelija, biomaterijala, toksičnosti – naglašava profesor dr Nenad Filipović, rektor Univerziteta u Kragujevcu.

Povezivanje kliničke prakse i nauke, pomera granice u svetskoj medicini. Kragujevčani kroz sedam Horiziont projekata, deo su globalnih istraživanja, čiji je cilj, kvalitetniji i duži ljudski život.

E2 portal   (RTS)