DOMAĆI STRUČNJACI KONSTRUISALI BICIKL KOJI MERI ZAGAĐENOST VAZDUHA

Srbija je zemlja koja ima ozbiljnog igrača na polju razvoja i proizvodnje električnih bicikala – kompaniju E prime, čija su rešenja dobitnici brojnih priznanja u zemlji i na starom kontinentu. Električni bicikli ovog proizvođača proizvedeni su kombinacijom domaćih ideja i domaće sirovine (najvećim delom).

E prime je jedinstveni električni bicikl, koji ima mogućnost merenja nivoa zagađenja u vazduhu. Reč je o modelu električnog bicikla Effecto koji je sada moguće nabaviti sa uređajem za spoljno očitavanje zagađenja vazduha.

Sa ovim električnim biciklom je moguće znati u svakom trenutku aktuleno stanje zagađenosti vazduha u bilo kojem delu grada ili bilo gde na ulici ili okruženju u kom se vozi bicikl. Zagađenost se meri sa više ključnih parametara i u pokretu i dok stoji.

Sve informacije korisniku su dostupne preko pametnog telefona ili računara i to 24/7. Ovaj model za svega nekoliko dinara potrošnje struje može da pređe razdaljinu od 100 km.

– Mi smo na ovaj način želeli da utičemo na svest vozača bicikala o važnosti čistog vazduha i da im pružimo mogućnost u vidu stalno dostupnih informacija o kvalitetu vazduha koji udišu dok se voze. Bilo da se voze kroz gradske gužve, ili se penju na Avalu ili se voze nekim planinskim vencem sada imaju priliku da u svakom trenutku znaju koliko kvalitetan vazduh udišu – izjavio je Milan Manojlović ispred kompanije E prime.

E2 portal   (Ekapija)