ENERGETSKA EFIKASNOST U EVROPI

Efikasnijim korišćenjem energije, Evropljani mogu da smanje račune za struju, da smanje oslanjanje na spoljnje dobavljače nafte i gasa i da pomognu zaštiti životne sredine.
Energetska efikasnost mora da bude povećana u svim fazama energetskog lanca, od proizvodnje do finalne potrošnje. U isto vreme, benefiti energetske efikasnosti moraju da prevagnu nad troškovima. Građevina ima najveći potencijal kada je reč o uštedama i primeni energetske efikasnosti.

Evropska Unija je sebi za cilj postavila uštedu od 20% do ove godine, što je otprilike ekvivalent isključivanju oko 400 elektrana.

Mere za poboljšanje energetske efikasnosti
Evropska Unija je usvojila niz mera za poboljšanje energetske efikasnosti. One uključuju:
Renoviranje najmanje 3% zgrada godišnje
Obavezni sertifikati energetske efikasnosti, koji idu uz prodaju i iznajmljivanje objekata
– Minimalni standardi energetske efikasnosti za označavanje raznih proizvoda poput kotlova, aparata za domaćinstvo, rasvete i televizije
– Priprema akcionih planova o energetskoj efikasnosti na svake tri godine od strane zemalja EU
– Planirani projekat ima za cilj oko 200 miliona pametnih brojila za struju i 45 miliona za gas tokom 2020.godine
– Sprovođenje energetske revizije u velikim kompanijama na svake 4 godine
– Zaštita prava potrošača da dobiju jednostavan i besplatan pristup podacima u realnom vremenu

Napredak energetske efikasnosti
Nove zgrade troše upola manje energije nego što je to bilo 1980.godine
– Energetski intenzitet u oblasti industrije se smanjio za 19% između 2001. i 2011.godine
– Pojavili su se efikasni kućni aparati koji će štedeti oko 465 evra godišnje po domaćinstvu 
– Evropske zemlje su se obavezale na uvođenje pametnih brojila za struju i gas (200 miliona za struju, 45 miliona za gas)
– Korišćenje frižidera koji ispunjavaju najviše standarde energetske efikasnosti se povećalo sa 5% 1995.godine na 90% 2010.

Tek se očekuju benefiti u budućnosti. Oni uključuju:
– Niže troškove za ljude koji žive i rade u energetski efikasnim zgradama, kao i dodatne pogodnosti kao što je bolji kvalitet vazduha, i zaštita od spoljašnje buke, zahvaljujući energetski efikasnim prozorima
– Poslovne mogućnosti za evropske kompanije, naročito građevinske firme i firme koje se bave proizvodnjom opreme za korišćenje energije
– Nova radna mesta

E2 portal